VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Werkbalans

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In opdracht van de CAO-tafel ontwikkelt Voion samen met enkele scholen een nieuwe aanpak om het taakbeleid in de school te optimaliseren: werkbalans. Het doel van ‘Werkbalans’ is te komen tot een takenpakket dat past bij de schoolambitie en past bij de individuele motivatie en ontwikkelbehoefte.

Meer informatie volgt binnenkort.

De ontwikkeling van de methode werkbalans is mede gebaseerd op de uitkomsten van het Werkdrukonderzoek in het vo en het onderzoek Naar een effectiever taakbeleid in het voortgezet onderwijs. Op basis van dit laatste onderzoek heeft TNO twaalf ontwerpeisen opgesteld voor een meer effectief taakbeleid waarbij werkdruk beter wordt gereguleerd en waarbij doelen positief worden ingestoken.