GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Aanmelden voor pilot Onderwijstijd

maandag 11 december 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

In een tweejarige pilot krijgen scholen vanaf schooljaar 24/25 de ruimte om uit te zoeken wat het betekent om substantieel minder lesuren aan te bieden aan leerlingen en, in plaats daarvan, meer uren te besteden aan lesvoorbereiding en/of ontwikkeltijd voor leraren. De pilot, een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad, moet uitwijzen of een herziene balans scholen meer ruimte biedt om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen die willen deelnemen kunnen zich tot 17 februari 2024 aanmelden.

De pilot start vanaf het begin van schooljaar 2024/2025. Binnen de pilot wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen deelnemers:

  • Eerste fase-deelnemers (“pioniers”): scholen die vanaf begin schooljaar 24/25 met een aangepast rooster, met vermindering van de lestijd, starten.
  • Tweede fase-deelnemers: scholen die in schooljaar 24/25 plannen maken en voorbereidingen treffen, en vanaf begin schooljaar 25/26 met een aangepast rooster, met vermindering van de lestijd, starten.

Landingspagina Pilot Onderwijstijd
Voion verzorgt namens de initiatiefnemers van deze pilot, het ministerie van OCW en sociale partners, de informatievoorziening voor deze pilot. Op onze website vindt u de volgende zaken:

  • De voorwaarden voor deelname en de selectieprocedure.
  • Een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de pilot.
  • De opname van de informatiebijeenkomst van maandag 4 december over de pilot.
  • Globale planning en aanmeldingsformulier.

U vindt deze informatie via de landingspagina pilot Onderwijstijd.

Voor vragen over de pilot kunt u terecht bij onderwijstijd@vo-raad.nl.