GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Pilot Onderwijstijd

Pilot Onderwijstijd

In een tweejarige pilot krijgen scholen vanaf schooljaar 24/25 de ruimte om uit te zoeken wat het betekent om substantieel minder lesuren aan te bieden aan leerlingen, en in plaats daarvan meer uren te besteden aan lesvoorbereiding en/of ontwikkeltijd voor leraren. De pilot, een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad, moet uitwijzen of een herziene balans scholen meer ruimte biedt om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen die willen deelnemen konden zich tot 17 februari 2024 aanmelden. 

Opzet Pilot
De pilot start vanaf het begin van schooljaar 2024/2025. Binnen de pilot wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen deelnemers:

  • Eerste fase-deelnemers (“pioniers”): scholen die vanaf begin schooljaar 24/25 met een aangepast rooster, met vermindering van de lestijd, starten.
  • Tweede fase-deelnemers: scholen die in schooljaar 24/25 plannen maken en voorbereidingen treffen, en vanaf begin schooljaar 25/26 met een aangepast rooster, met vermindering van de lestijd, starten.

OCW spreekt met de Inspectie af dat scholen, gedurende de looptijd van de pilot, in goed overleg met de medezeggenschapsraad structureel minder uren onderwijstijd mogen inplannen. Deelnemende scholen passen hun lesrooster aan, met minder lestijd voor (een deel van de) leerlingen. Deze tijd is dan beschikbaar voor maatwerk aan een deel van de leerlingen, voor verrijking of als extra begeleiding voor leerlingen. Op dat deel van de onderwijstijd wordt dan niet meer door de Inspectie gehandhaafd.

Scholen krijgen ondersteuning bij het herzien van het curriculum en het meenemen van de organisatie (veranderkundige expertise). Ook worden scholen in leernetwerken begeleid. Er is voor de scholen vanuit de onderwijsbonden ondersteuning op het gebied van de gesprekken met de MR.

Een monitoringsonderzoek loopt parallel aan de uitvoering om effecten te meten.

Deelnamecriteria en selectieprocedure
Voor de pilot zijn deelnamecriteria opgesteld en een selectieprocedure vastgelegd. Deze kunt u hier bekijken.

Planning Pilot

Tabel Onderwijstijd 07122023

Informatiebijeenkomst terugkijken​
Op 4 december was er een informatiebijeenkomst over de pilot voor geïnteresseerde scholen. Hierin werd ingegaan op de opzet, inrichting, deelnamecriteria en planning van de pilot. U kunt deze bijeenkomst hier terugkijken.

Vragen en aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden voor deelname aan de pilot. Heeft u vragen over de pilot? Kijk dan bij de Q&A. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar onderwijstijd@kl.nl