GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Aanpassingen Schoolleidersbeurs-VO per 1 januari 2025

dinsdag 2 juli 2024 | Algemeen Voion

Voor schoolleiders die op of na 1 januari 2025 starten met een masteropleiding, wordt de Schoolleidersbeurs-VO in drie delen uitbetaald in plaats van in twee delen. Daarnaast is er een nieuwe prestatieverplichting ingevoerd om het maximumbedrag te ontvangen. Het maximumbedrag van € 45.000 blijft ongewijzigd.

Uitbetaling in drie delen
Voor schoolleiders die op of na 1 januari 2025 starten met een masteropleiding, wordt het totaalbedrag van de beurs van € 45.000 voor een periode van maximaal 48 maanden gereserveerd vanaf de startdatum van de opleiding. De uitbetaling vindt plaats in drie delen:

  1. het eerste deel van € 22.500 bij de start van de opleiding;
  2. het tweede deel van € 11.250 na het behalen van tenminste 15 studiepunten (ECTS) en
  3. het derde deel van € 11.250 na het afronden van de opleiding.

Als de 48 maanden zijn verstreken en het resterende deel is niet aangevraagd, vervalt de reservering. De schoolleider kan dan geen aanspraak meer maken op het restantbedrag.

Prestatieverplichting
Om het derde deel van € 11.250 te ontvangen, moet de schoolleider aantonen dat hij de opleiding succesvol heeft afgerond. Bij de aanvraag van dit derde deel moet hij het masterdiploma of een officiële verklaring van de examencommissie, waarin staat dat alle vakken succesvol zijn afgerond, aanleveren.

Wijziging voor opleidingen die starten tussen 1 augustus 2023 en 1 januari 2025
Voor masteropleidingen die starten tussen 1 augustus 2023 en 1 januari 2025 wordt de beurs nu ook voor een periode van maximaal 48 maanden gereserveerd vanaf de startdatum van de opleiding (voorheen 24 maanden). De uitbetaling blijft in twee delen plaatsvinden:

  1. het eerste deel van € 22.500 bij de start van de opleiding;
  2. het tweede deel van € 22.500 aan het begin van het tweede studiejaar, mits de schoolleider 15 ECTS heeft behaald.

Hoogte Schoolleidersbeurs-VO ongewijzigd
Het totaalbedrag van de Schoolleidersbeurs-VO bedraagt € 45.000, ongeacht de hoogte van het collegegeld en de startdatum van de opleiding. Het is een ruime tegemoetkoming voor het financieren van het collegegeld en de overige studiekosten en voor vervangingskosten tijdens de afwezigheid van de schoolleider.

Verruiming doelgroep
Eerder is de doelgroep voor de Schoolleidersbeurs-VO al verruimd. Schoolleiders met een tijdelijke aanstelling en schoolleiders van orthopedagogische didactische centra (OPDC’s) kunnen nu ook gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO. Deze uitbreiding van de doelgroep geldt per direct en met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2023.

Pilotjaren
De Schoolleidersbeurs-VO is een permanente, structurele regeling waar schoolleiders voor hun professionalisering gebruik van kunnen maken. De schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 zijn pilotjaren. We gebruiken deze twee jaren om aan de hand van ervaringen, evaluaties en signalen uit het veld de regeling te perfectioneren en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Aanvragen nu mogelijk
Aanvragen voor NVAO geaccrediteerde opleidingen is het hele jaar door mogelijk, maar niet eerder dan negen maanden voor start van de opleiding. Ook is aanvragen met terugwerkende kracht (voor opleidingen gestart op of na 1 augustus 2023) mogelijk.

Vraag de Schoolleidersbeurs-VO aan >>