GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Schoolleidersbeurs-VO

In het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste Onderwijs’ is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10 miljoen euro te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Sociale partners hebben afgesproken om hiervan 8 miljoen euro (80%) in te zetten voor de invoering van een schoolleidersbeurs. 

De regeling Schoolleidersbeurs-VO is inmiddels samen met schoolleiders, de VO-raad en vakbonden vastgesteld. Voion voert de regeling uit.

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs die willen investeren in hun professionele ontwikkeling en een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen, kunnen een aanvraag voor de beurs doen.

Logo Schoolleidersbeurs-VO

Aanvragen Schoolleidersbeurs-VO
Op het aanvraagportaal www.schoolleidersbeurs-vo.nl vindt u altijd de actuele voorwaarden, praktische informatie en kunnen schoolleiders de beurs aanvragen.

Pilotjaar
Het schooljaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. De regeling kan na tussentijdse evaluatie nog aangepast worden.