GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolleiders

Inleiding

Binnen het voortgezet onderwijs werken meer dan 4.000 schoolleiders, zo blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek van Voion. De definitie van schoolleider wordt op verschillende manieren gehanteerd. Als schoolleider bent u (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs maar ook voor de dagelijkse bedrijfsvoering, personeel,  financiën en de verbinding met de omgeving. Een complexe functie in steeds veranderende omstandigheden. Dit vraagt veel van de kennis en vaardigheden van een schoolleider en ook van de professionele ontwikkeling.

In dit dossier vindt u informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen van schoolleiders in het vo en informatie over de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. 

Beroepsstandaard
De vernieuwde Beroepsstandaard schoolleiders VO (2021, Schoolleidersregister VO) brengt in kaart welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten van de beroepsgroep verwacht worden zodat ze zelf de regie kunnen nemen over de ontwikkeling van hun vak. Het katern ‘Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO’ (VO-academie i.s.m. Schoolleidersregister VO) kan gezien worden als de basis van de beroepsstandaard: het geeft concrete handvatten voor de manier waarop de standaard kan worden gebruikt bij de professionele ontwikkeling van schoolleiders en voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie.

Schoolleiders VO
Het vak van schoolleider is een vak om trots op te zijn! Tegelijkertijd is het ook een uitdagend vak en bent u nooit uitgeleerd. Daarom is de VO-raad Schoolleiders VO gestart. Zij biedt een plek die alle schoolleiders in het voortgezet onderwijs verbindt en die ruimte biedt om u als professional te blijven ontwikkelen en anderen te helpen. Ze stimuleert de uitwisseling van ideeën, ervaringen en best practices en biedt kennis en praktische tools. Schoolleiders VO is er om kennis te halen én om kennis te brengen. Door van en met elkaar te leren versterkt ze de beroepsgroep, op individueel en collectief niveau, en creëren ze toekomstbestendig schoolleiderschap. Naar de website: www.schoolleidersvo.nl.Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken