DSC 6664

Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolleiders

Inleiding

Binnen het voortgezet onderwijs werken meer dan 4.000 schoolleiders, zo blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek van Voion. De definitie van schoolleider wordt op verschillende manieren gehanteerd. Als schoolleider bent u (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs maar ook voor de dagelijkse bedrijfsvoering, personeel,  financiën en de verbinding met de omgeving. Een complexe functie in steeds veranderende omstandigheden. Dit vraagt veel van de kennis en vaardigheden van een schoolleider en ook van de professionele ontwikkeling.

De vernieuwde Beroepsstandaard schoolleiders VO (2021, Schoolleidersregister VO) brengt in kaart welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten van de beroepsgroep verwacht worden zodat ze zelf de regie kunnen nemen over de ontwikkeling van hun vak. Het katern ‘Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO’ (VO-academie i.s.m. Schoolleidersregister VO) kan gezien worden als de basis van de beroepsstandaard: het geeft concrete handvatten voor de manier waarop de standaard kan worden gebruikt bij de professionele ontwikkeling van schoolleiders en voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie.

In dit dossier vindt u informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen van schoolleiders in het vo en informatie over de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Voion is door sociale partners gevraagd om de uitvoering van de Schoolleidersbeurs-VO op zich te nemen. Gedurende 2023 zal dit dossier verder aangevuld worden met actuele informatie over de Schoolleidersbeurs-VO.

Onderzoeken

 • Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering in brede zin

  Betreft: Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP, Centerdata, maart 2022.

 • De Staat van de Schoolleider 2021

  De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van het beroep van schoolleider. Naast feiten, cijfers en lees en luister tips, behandelt de Staat van de Schoolleider 2021, thema’s als werkdruk en tevredenheid, professionalisering en de startende schoolleider. Uitgave van: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), april 2021.

 • Arbeidsmarktonderzoek Schoolleiders voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, het imago en de interesse voor het beroep van schoolleider. Voion, maart 2021.

 • Begeleiding startende schoolleiders vo

  Onderzoek naar de actuele stand van zaken begeleiding startende schoolleiders in het vo. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en MOOZ, januari 2021.