GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Al 86 aanvragen Schoolleidersbeurs-VO

maandag 11 december 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Sinds de opening van het aanvraagportaal op 1 september jl. zijn er 86 aanvragen voor een Schoolleidersbeurs-VO ingediend. Hiervan zijn er inmiddels 45 toegekend. Bent u schoolleider en start u binnenkort met een NVAO geaccrediteerde masteropleiding? Vraag dan nu de Schoolleidersbeurs-VO aan.

Sinds 1 september 2023 kunnen schoolleiders in het voortgezet onderwijs die een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen een aanvraag voor de Schoolleidersbeurs-VO doen. Ze krijgen een tegemoetkoming voor de opleidings-, vervangings- en overige kosten voor maximaal 2 studiejaren met een maximaal bedrag van € 45.000. Tot 1 december hebben 86 schoolleiders een aanvraag ingediend. Hiervan zijn er inmiddels 45 toegekend. 41 aanvragen zijn nog in behandeling. In de meeste gevallen betreft dit aanvragen die nog niet helemaal compleet zijn.

Top 5 masteropleidingen
De schoolleiders die tot nu toe een beursaanvraag hebben ingediend voor het volgen van een NVAO geaccrediteerde masteropleiding hebben vooral gekozen voor de opleidingen Educational Leadership en Executive Master of Management in Education.

Pilotjaar 2023-2024
Studiejaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Begin 2024 evalueren de sociale partners de regeling. Mogelijk passen ze de voorwaarden van de regeling aan voor het volgende studiejaar. Hebt u een opmerking of vraag over de voorwaarden van de regeling of wilt u een reactie geven? Laat het ons weten via info@schoolleidersbeursvo.nl. Uw opmerking/reactie of vraag zullen ze meenemen in de evaluatie.

Top 5 gekozen masteropleidingen

Beurs aanvragen
Bent u schoolleider en start u binnenkort een NVAO geaccrediteerde masteropleiding? Vraag dan nu de Schoolleidersbeurs-VO aan via www.schoolleidersbeurs-vo.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden voor de beurs.