GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Drie Alkmaarse schoolbesturen starten pilot voor het opleiden van zij-instromers

woensdag 14 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Binnen Noord-Holland Noord (NHN) werken de besturen voor voortgezet onderwijs steeds intensiever samen, zeker ook op het gebied van personeelsbeleid. Het tekort aan personeel is in deze regio onderwerp van gesprek en samenwerking binnen het Regionaal Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RPOANHN). De Alkmaarse besturen SOVON, PCC en Jan Arentsz willen de samenwerking rondom de werving, selectie en opleiding van zij-instromers gaan coördineren en waar mogelijk centraliseren. Daarnaast wil de regio een gemeenschappelijke groep docenten waarmee ze de taalklassen voor anderstaligen kunnen bemensen. Hiervoor starten de schoolbesturen een pilot die wordt begeleid en ondersteund door Voion en een gerenommeerd adviesbureau.

Docenten voor taalklassen
De instroom van anderstalige leerlingen binnen het voortgezet onderwijs fluctueert. Het behouden van docenten voor de taalklassen op momenten dat het aantal leerlingen voor de taalklas daalt is noodzakelijk, omdat enige tijd later de aantallen (sterk) kunnen stijgen. Hiervoor hebben de schoolbesturen in fluctuerende omvang NT2 docenten binnen de verschillende scholen nodig. Om te voorkomen dat de besturen mensen moeten laten gaan (bij daling) en daarna weer moeten werven (bij stijging) wil de regio kunnen beschikken over een gemeenschappelijke groep docenten, waarmee ze de taalklassen kunnen bemensen.

Samenwerking opleiden zij-instromers
Het tekort aan docenten in NHN zal in de komende jaren stevig oplopen, blijkt uit de regionale strategische personeelsplanning en uit de regionale arbeidsmarktanalyse gepubliceerd in februari 2023. Er is behoefte om toekomstgericht zij-instromers op te leiden en gedurende het opleidingstraject meerdere onderwijsvormen eigen te laten maken. De samenwerkende besturen willen met elkaar komen tot het opleiden van zij-instromers, ook als dat nog niet meteen in een vacature op een school voorziet.

Pilot
In de pilot wordt gekeken naar een samenwerkingsstructuur met de besturen, opleidingsscholen en opleidingsinstituten. De activiteiten binnen de pilot zijn gericht op het in kaart brengen van de knelpunten (o.a. op het gebied van wet- en regelgeving) waar tegenaan gelopen wordt in het proces. Ook wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Uiteindelijk is het de bedoeling om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de drie besturen en zo mogelijk in de hele regio NHN.

Voion wil met het Innovatielab het innovatief vermogen van de vo-sector vergroten, en scholen door middel van onderzoek en pilots stimuleren om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Heeft u interesse om deel te nemen aan de pilot rondom Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud of een van onze andere pilots van het Innovatielab van Voion? Laat het ons weten via info@voion.nl.