GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud

Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud

Door complexe vraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt rondom tekorten, overschotten en behoud zijn schoolbesturen genoodzaakt om op een andere manier te formeren en organiseren. Het op bovenbestuurlijk niveau aanpakken van personeelsvraagstukken stelt schoolbesturen in staat om beter te anticiperen op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Een dergelijke aanpak stimuleert en optimaliseert baanbehoud van onderwijspersoneel in de regio.

Bovenbestuurlijk samenwerken is in lijn met de Code Goed Onderwijsbestuur VO: “Besturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. Vanuit die verantwoordelijkheid pakken zij regionale vraagstukken gezamenlijk op.” In plaats van te concurreren kunnen schoolbesturen door deze samenwerking investeren in een duurzame onderwijsarbeidsmarkt en anticiperen op het verstevigen van de huidige regionale samenwerking.

Pilots
Bovenbestuurlijke samenwerking bij benoemings- of mobiliteitsbeleid vraagt om een intensieve vorm van samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in de regio. Tekorten en andere personeelsvraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt kunnen sneller worden aangepakt. Er ontstaat meer flexibiliteit binnen het regionale personeelsbestand, met als doel om baanbehoud en baanzekerheid binnen het onderwijs te stimuleren. Vanaf 2023 start Voion binnen het Innovatielab een aantal pilots om deze regionale samenwerking voor personeelsbehoud tussen schoolbesturen te bevorderen. 

Schoolbesturen die deelnemen aan de pilot worden geadviseerd, begeleid en ondersteund door Voion en een gerenommeerd adviesbureau, zodat de geïnitieerde of reeds lopende samenwerking tussen schoolbesturen wordt geoptimaliseerd en er ruimte is om de bovenbestuurlijke samenwerking kwalitatief vorm te geven. Gedurende de pilot werken de betrokken schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, rayonbestuurders en vakorganisaties toe naar het tekenen van een gezamenlijk convenant waarin o.a. heldere randvoorwaarden voor zowel docenten, schoolleiders, schoolbesturen en de medezeggenschapsraad zijn opgesteld. Deze randvoorwaarden worden naar de behoefte van de samenwerkende besturen in de regio vormgegeven.

Lees de flyer met meer informatie over deelname aan de pilot.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de pilot? Neem contact op via info@voion.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756.

We delen de opgedane ervaringen en opbrengsten met het veld door o.a. de publicatie van praktijkverhalen en een afsluitende kennisdelingssessie met best practices.

Voorbeelden van bovenbestuurlijke samenwerking op personeelsgebied: