GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Grip op geluid in gymlokalen

woensdag 6 maart 2024 | Veilig en vitaal werken

In veel gymzalen is het geluid te hard tijdens de gymles. Veel vakleerkrachten ervaren hierdoor klachten als hoofdpijn, concentratieverlies en overprikkeling. Dat blijkt uit het onderzoek Grip op geluid dat Fontys Paramedisch met andere partijen uitvoerde naar de akoestiek in sportzalen en het effect dat dit heeft op vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

De onderzoeksgroep (waaronder gehoor- en geluidsspecialisten, de vakvereniging KVLO, diverse gemeenten, NOC*NSF en verschillende Fontysinstituten) deed het afgelopen anderhalf jaar geluids- en akoestische metingen in sporthallen en gehoormetingen bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ook nam ze vragenlijsten af. Door het probleem in beeld te brengen en te agenderen willen ze een bijdrage leveren aan een gezonde werkomgeving.

Te hoge geluidsniveaus
Volgens de Arbowet is 80 decibel een veilige norm voor geluid op de werkvloer. In alle onderzochte zalen constateerden de onderzoekers overschrijdingen, soms met uitschieters naar 130 decibel. Op de lange termijn kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus tot onherstelbare gehoorschade leiden.

Klachten
Veel van de ondervraagde vakleerkrachten gaven aan aanzienlijke last te ervaren van hoge geluidsniveaus. Hoofdpijn, concentratieverlies, stemproblemen, overprikkeling en stress waren genoemde klachten. Een op de drie gaf aan een piep in het oor te ervaren. Gemiddeld komt dit voor bij een op de vijf mensen in dezelfde leeftijdscategorie. 

Preventieve maatregelen
De akoestiek van sportzalen kan verbeterd worden door er akoestische wand- en plafondpanelen aan te brengen. Die absorberen het geluid en verminderen zo de galm in een ruimte. Uit het onderzoek bleek dat een ruimte daardoor als veel aangenamer en rustiger wordt ervaren.
Een andere maatregel is gehoorbescherming. Uit het onderzoek blijkt echter dat de helft van de ondervraagde vakleerkrachten er niet van op de hoogte is dat ze van hun werkgever recht hebben op gehoorbescherming.  

Pointer
15 februari jl. besteedde het onderzoeksprogramma Pointer een uitzending aan dit onderwerp. U kunt de uitzending ‘Lawaai op de werkvloer’ hier terugkijken.

Bronnen:

Arbocatalogus-VO
De Arbocatalogus-VO geeft informatie over wat u minimaal geregeld moet hebben als het gaat om een veilige en gezonde school. Zo is er een norm opgenomen over geluid (Lawaai en gehoorbescherming) en over akoestische eisen[1] zoals die aan een gymnastieklokaal te stellen zijn. Het achtergrondgeluid mag bijvoorbeeld niet luider zijn dan 40dB en de spraakverstaanbaarheid moet goed zijn. De nagalmtijd is van invloed op de spraakverstaanbaarheid. In de norm is een tabel opgenomen met maximale nagalmtijd bij een bepaalde inhoud/volume van de zaal.

[1] Zie ook akoestisch comfort in het PvE Frisse Scholen