GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Heeft uw school gevaarlijke stoffen in het scheikundekabinet?!

donderdag 30 mei 2024 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In een scheikundekabinet staan stoffen die bij blootstelling een gezondheidsrisico vormen, denk bijvoorbeeld aan sterk corrosief/irriterend voor de huid. Andere stoffen zijn gevaarlijk omdat ze licht ontvlambaar of explosief zijn of heftig reageren met andere stoffen. Weet u precies wat uw school aan gevaarlijke stoffen in huis heeft?

Om ongelukken te voorkomen is het belangrijk dat de schoolleiding weet welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en welke risico’s die stoffen met zich meebrengen en wat dat betekent voor het hanteren en het bewaren/opslaan van die stoffen. Die informatie staat in de gevaarlijke stoffenregistratie met bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (VIB).

Vanwege de wettelijk vereiste bronaanpak geldt, met name voor kankerverwekkende stoffen, een vervangingsplicht. Voor stoffen die niet door ongevaarlijke stoffen vervangen kunnen worden, maakt de schoolleiding een zorgvuldige afweging van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de benodigde voorzorgsmaatregelen tegen de onderwijskundige noodzaak van het in huis hebben van die gevaarlijk stoffen.

Doe vandaag nog de volgende check:

  • Is de registratie van stoffen compleet en heeft u van alle stoffen een actuele VIB van de leverancier?
  • Wanneer is de voorraad van de stoffen op uw school voor het laatst gesaneerd?
  • Zijn de stoffen in uw voorraad echt nodig voor goed onderwijs?
    Ook als ze een gezondheidsrisico vormen voor degenen die ermee (moeten) werken?
  • En is in dat verband beoordeeld welke gevaarlijke stoffen redelijkerwijs vervangen kunnen worden door minder gevaarlijke stoffen?

Een school mag in het kader van onderwijs vrijwel alle stoffen in huis hebben, ook gevaarlijke stoffen die een ernstig gezondheids- en/of veiligheidsrisico vormen. Dat gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met die stoffen om te gaan. Ongelukken met gevaarlijke stoffen voorkomen begint met het hebben van een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Meer informatie