GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief over lerarenstrategie december 2023

woensdag 20 december 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf (OCW) en Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het werkplan 'Samen voor het beste onderwijs'. Het werkplan richt zich op de aanpak van het tekort aan leraren en schoolleiders. Er zijn afspraken gemaakt over meer samenwerking tussen schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep in de regio, onderwijstijd in het primair- en voortgezet onderwijs, bevoegdheden, opleiden en strategisch personeelsbeleid.

Het doel van de aanpak is om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel, die met plezier werken in het onderwijs, goed opgeleid zijn en zich doorlopend professionaliseren.

Omdat er grote verschillen zijn in de omvang van de tekorten, volstaat een landelijke aanpak niet. De maatregelen worden daarom gecombineerd met een regionale aanpak. In de kamerbrief beschrijven de ministers welke successen er het afgelopen jaar zijn behaald en welke uitdagingen er in het verschiet liggen.

De belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar:

  • In het voortgezet onderwijs is een landelijk tekort van 3.800 voltijdbanen. Dit zijn resultaten uit de eerste landelijke meting. Ook het tekort aan schoolleiders is dit jaar toegenomen.
  • De eerste onderwijsregio’s zijn gevormd, waarbinnen krachtenbundeling plaatsvindt en schoolbesturen en lerarenopleidingen verantwoordelijk zijn voor het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren.
  • De subsidieregeling zij-instroom zorgt voor een recordaantal van 2285 zij-instromers, dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2022.
  • De Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (NAPL) wordt gefinancierd met geld uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee geven ze een serieuze impuls aan de verdere professionalisering van leraren.
  • Begin volgend jaar volgt het beroepsbeeld van de leraar, ontwikkeld voor en door de beroepsgroep zelf.
  • Het beroep werd aantrekkelijker gemaakt door te investeren in de salarissen van leraren in het primair onderwijs (po), in het verlagen van de werkdruk en in de professionalisering van leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel. Binnenkort wordt het door SEO uitgevoerde onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in de (semi)publieke sectoren afgerond. Dat biedt meer actuele informatie over de beloningspositie van leraren in het po, vo en mbo. De ministers informeren de kamer later daarover in een separate brief.

Download de Kamerbrief Lerarenstrategie en bijlagen.

Bijlagen