GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Loondoorbetaling zieke werknemer AOW-gerechtigde leeftijd per 1 juli 2023

dinsdag 31 januari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De loondoorbetalingstermijn van zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt verkort tot zes weken. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met dit voorstel uit de Verzamelwet SZW 2023.

Momenteel betalen werkgevers tot maximaal dertien weken het loon door van zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Dit blijft ook gelden voor werknemers die vóór 1 juli 2023 ziek zijn. Voor werknemers die ziek worden op of na 1 juli 2023 geldt een loondoorbetalingsverplichting van zes weken.

Gedurende die zes weken hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen. Ook geldt voor deze periode het opzegverbod. Als een werknemer is hersteld en binnen vier weken na hersteldatum weer ziek wordt, dan telt dit is als één ziekteperiode.

Het wetsvoorstel vindt u hier: Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl