GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Online zelftesten voor beroep leraar worden overgedragen

woensdag 21 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De online zelftest voor jongeren om te onderzoeken of het vak van leraar bij hen past, wordt door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion overgedragen aan het onderwijsveld. De online test geeft jongeren inzicht in hun persoonlijke eigenschappen, hoe die eigenschappen passen bij het beroep leraar en welk type onderwijs het beste bij hen aansluit. In vijf jaar tijd is de test maar liefst 94.000 keer gevonden en meer dan 53.000 keer volledig ingevuld. De regio Zeeland wil de test graag behouden en gaat in gesprek met andere geïnteresseerden over het behoud van de test na 2023. Ook de zelftest carrièreswitch naar het onderwijs voor zij-instromers wordt overgedragen.

Helden voor de klas
De online test voor jongeren was onderdeel van de landelijke campagne Helden voor de klas. De campagne Helden voor de klas is in 2017 gestart, op initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion, om de instroom van studenten voor pabo’s en lerarenopleidingen te vergroten. Daarmee wilden de fondsen een bijdrage leveren aan de aanpak van het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs. Het project liep tot en met schooljaar 2018-2019. Na afloop van de campagne hebben zowel het Arbeidsmarktplatform PO als Voion de test nog online gehouden. Nu is echter het moment gekomen dat de financiering voor de test door beide fondsen stopt.

Voorlopige overname
Lesgeven in Zeeland besloot daarom om de test - voorlopig - over te nemen en via hun website lesgeveninzeeland.nl aan te blijven bieden. In september wil ze een overleg organiseren met andere geïnteresseerden waarin meegedacht wordt over het vervolg van de test na 2023. Organisaties zoals RTC’s, onderwijsregio’s, regionale loketten en anderen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via contact@lesgeveninzeeland.nl.

Zelftest voor zij-instromers
Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion lieten in 2020 de zelftest carrièreswitch naar het onderwijs ontwikkelen voor mensen die overwegen de overstap naar het onderwijs te maken. De test bestaat uit de volgende onderdelen: de oriëntatie op het beroep van leraar en het opleidingstraject, competenties, drijfveren en persoonlijke achtergrond, zoals opleiding en werkervaring. De resultaten van deze test zijn niet alleen verhelderend voor de kandidaten zelf, maar helpen ook onderwijsinstellingen en organisaties die zich bezighouden met het opleiden en werven van leraren.

Ook voor deze zelftest is het moment gekomen dat de financiering door de fondsen stopt. Vanaf juli tot eind 2023 wordt de zelftest in elk geval gefinancierd door RTC Transvita.