GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Pilot bovenbestuurlijke samenwerking in Woerden van start

woensdag 22 november 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het Minkema College en het Kalsbeek College zijn scholen voor voortgezet onderwijs in Woerden met een vergelijkbare omvang en een vergelijkbaar breed onderwijsaanbod. Beide schoolbesturen denken dat ze aan aantrekkingskracht kunnen winnen door samen te werken op personeelsgebied. In de pilot bovenbestuurlijke samenwerking op personeelsgebied gaan zij, onder begeleiding van Voion en een gerenommeerd adviesbureau, de mogelijke samenwerking verder verkennen.

Kickoff
In een gezamenlijke bijeenkomst zijn de individuele en gezamenlijke ambities op het gebied van personeelsbehoud van het Minkema College en het Kalsbeek College besproken. Beide scholen hebben ambities ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers, het opstellen van een gezamenlijke strategische personeelsplanning en het organiseren van inductie voor zij-instromers.

Samenwerking
Na een eerste inventarisatie zien de scholen samenwerking mogelijk t.a.v. het afstemmen van kleine vacatures, vacatures bij tekortvakken en tijdelijke vacatures. Ook zien zij kansen m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie en een gezamenlijk traject voor Woerdense zij-instromers. Daarnaast gaan ze met elkaar out-of-the-box oplossingen verzinnen voor situaties waarin ze het als een gegeven moeten beschouwen dat ze geen (of onvoldoende) docenten kunnen vinden. In de pilot ontwikkelen de scholen onder begeleiding een proces om in ieder geval deze laatste twee kansen om te zetten in concrete resultaten.

Innovatielab Voion
Voion wil met het Innovatielab het innovatief vermogen van de vo-sector vergroten, en scholen door middel van onderzoek en pilots stimuleren om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Heeft u interesse om deel te nemen aan de pilot rondom Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud of een van de andere pilots van het Innovatielab? Laat het ons weten via info@voion.nl.