GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Subsidie voor onderwijsondersteunend personeel in voortgezet onderwijs om lerarenopleiding te volgen

maandag 19 februari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid voor onderwijsassistenten of leraarondersteuners (po/vo) om met subsidie een lerarenopleiding te volgen. De betreffende subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag, tot en met 15 oktober aanstaande.

Met het geld is het mogelijk om het onderwijsondersteunend personeel een tegemoetkoming in de studiekosten en studieverlof te bieden bij het volgen van een lerarenopleiding. De regeling moet eraan bijdragen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de opleiding tot leraar gaan volgen, om daarmee het lerarentekort te verminderen.
  • Met de subsidieregeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs kan een bevoegd gezag een tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsondersteunend personeelslid dat is gestart met een bekostigde opleiding tot leraar.
  • Per onderwijsondersteunend personeelslid is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.
  • Voor het kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2024.

Subsidie aanvragen
Wilt u meer informatie over de regeling? Ga dan naar de website van DUS-I >>  Via deze website kunnen schoolbestuurders ook de subsidie aanvragen.