GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Ondersteunend personeel

Inleiding

Bij de onderwijsarbeidsmarkt denkt men vaak in eerste instantie aan de functie van docent. Een substantieel deel van het personeel is dat niet. Het gaat hier om de groep ondersteunend personeel, dat bestaat uit onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel.

Voion vindt het belangrijk dat ook aan deze groep aandacht wordt besteed en heeft een Arbeidsmarktanalyse laten uitvoeren naar de positie van het ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs.
In 2016 is onderzoek gedaan naar de loopbaanmogelijkheden en behoeften van conciërges, de ICT-medewerkers, de secretaresses en de (technisch) onderwijsassistenten

Uit deze onderzoeken blijkt dat er bij deze groep nog weinig aan scholing wordt gedaan, terwijl daar wel behoefte aan is. De ondersteuners geven aan behoefte te hebben aan scholing over omgaan met agressie of werkdruk, maar ook computercursussen, bedrijfshulpverlening of pedagogisch/didactische vaardigheden. Bent u onderwijsondersteuner in het voortgezet onderwijs en wilt u een scholing volgen, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus, training, conferentie of literatuurstudie? Of krijgt u een opleiding van uw direct leidinggevende aangeboden? Lees in de folder Scholingsmogelijkheden van ondersteunend personeel in de CAO VO meer over de mogelijkheden die uw cao biedt.

Inspiratie

Onderzoeken