VOION Haganum 2144

Publicaties

Beroepsbeeld Leraar

dinsdag 21 mei 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: een beschrijving door leraren zélf over wat het beroep leraar van primair tot middelbaar beroepsonderwijs inhoudt.
In opdracht van: AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en Platform VVVO.
Auteurs: leraren en docenten, onder begeleiding van Kennisland.
Datum: mei 2024.

Het Beroepsbeeld Leraar brengt de essentie van het leraarschap in kaart. Het beroep van leraar kent een grote diversiteit aan rollen, taken en verantwoordelijkheden en diepe persoonlijke betrokkenheid. Het beroepsbeeld is gebaseerd op ervaringen, kennis en verhalen van leraren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit beeld niet alle leraren probeert te vangen in één vaststaand kader. Net zoals elke leerling, is ook elke leraar uniek. Achtergronden, benaderingen, interesses en drijfveren om in het onderwijs te werken, verschillen onderling. Dat maakt het onderwijs ook zo dynamisch en levendig.

Het beroepsbeeld benadrukt wat leraren gemeen hebben. Het gaat over de kern van het beroep: de passie voor onderwijs, de betrokkenheid bij de ontwikkeling van elke leerling en het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving. De uitdagingen en de voldoening die het beroep met zich meebrengt komen voorbij. En de cruciale rol die leraren spelen in onze samenleving.

Je kunt dit document gebruiken als gids en inspiratiebron. Het geeft een beeld van het beroep voor iedereen die het beroep overweegt. Voor lerarenopleidingen en beleidsmakers geeft het belangrijke kaders en voor leraren geeft het inzicht en inspiratie voor de eigen ontwikkeling in het beroep.

Het Beroepsbeeld Leraar geeft inzicht in de veelzijdigheid, waarde en diepgang van het leraarschap.

Het beroepsbeeld benadrukt wat leraren gemeen hebben
In 2019 vroeg toenmalig minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven aan Merel van Vroonhoven om als onafhankelijk aanjager advies te geven over het intensiveren en versnellen van de aanpak van het lerarentekort. In haar rapport ‘Samen Sterk voor elk Kind’, dat in 2020 verscheen, stelde Van Vroonhoven onder meer dat een gedeeld beroepsbeeld ontbrak. Er waren wel al sectorspecifieke beroepsbeelden, voor leraren in het voorgezet onderwijs (zie Beroepsbeeld voor de leraar, november 2017) en middelbaar beroepsonderwijs, maar nog geen beroepsbeeld dat de afzonderlijke onderwijssectoren overstijgt.