VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Doorlopende leerroute belangrijk voor beginnende eerstegraads leraren

dinsdag 19 juli 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt

In opdracht van: Ministerie OCW
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum onderzoek: juli 2015


Leraren hebben in hun eerstegraads lerarenopleiding veel vakkennis en vakdidactiek meegekregen. Zo geven zij aan in een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Maar beginnende leraren hebben in de eerste jaren van hun carrière nog het een en ander bij te leren. Met goede ondersteuning kan voorkomen worden dat leraren al snel het vak verlaten.

Daarom pleit de inspectie voor een goede scholing en begeleiding van beginnende leraren. Lerarenopleidingen en scholen hebben daarbij behoefte aan een doorlopende leerroute voor leraren. Zo moet duidelijk worden wanneer van een leraar welke vaardigheden verwacht mogen worden. Zo'n vijftienhonderd studenten voltooien jaarlijks een eerstegraads lerarenopleiding, bij een hbo-masteropleiding of bij een universitaire lerarenopleiding (ulo). Studenten van de eerstegraads hbo-masteropleiding hebben vrijwel allemaal al een tweedegraads opleiding (hbo-bacheloropleiding) van vier jaar afgerond. Ze zijn al leraar en hebben vaak ook al veel werkervaring. Studenten bij een universitaire lerarenopleiding hebben eerder een vakbachelor of -master afgerond. De ulo richt zich specifiek op mensen die nog geen leraar zijn, voor veel ulo-studenten is dit een eerste kennismaking met het beroep van leraar.

In dit onderzoek zijn afgestudeerde eerstegraads leraren bevraagd hoe zij terugkijken op hun opleiding. Deze afgestudeerden hebben ófwel een universitaire lerarenopleiding (ulo) gevolgd, óf een hbo-masteropleiding tot eerstegraads leraar. Beide typen opleidingen stemmen de inrichting van de opleiding en de onderwerpen af op hun specifieke doelgroep. Deze verschillen komen uitgebreid aan de orde in de afzonderlijke deelrapporten: Beginnende leraren kijken terug deel 3 ULO en deel 4 HBO.Gerelateerde onderwerpen