Voion Elzen Kees Winkelman 5645

Materialen Voion

Algemeen:

Onderwijsarbeidsmarkt

Thema: Samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken

Regionale aanpak personeelstekorten:

Regionaal samenwerken en Strategische personeelsplanning:

Scenariomodel:

Thema: Arbeidsmarktcijfers

Thema: Werken in het voortgezet onderwijs

Leraar worden:

Ondersteunend personeel:

Thema: Voorkomen uitval

Startende docenten:

Thema: Innovatie en organisatie

Goed werkgeverschap- en werknemerschap:

Anders organiseren:

Diversiteit en inclusie:

Onderwijstijd en professioneel statuut:

Innovatilab

Animaties/video’s:

Veilig en vitaal werken

Thema: sociale veiligheid

Thema: Duurzame inzetbaarheid

Thema: Wetgeving en beleid

Verzuim:

Thema: Werkdruk en werkstress

Collectieve Werkdrukmiddelen:

Thema: Fysieke veiligheid

Thema: Werken tijdens corona

VO-Signalen:

Animaties/video’s: