VOION Haganum 2144

Publicaties

Een nieuwe rol en een nieuw perspectief

donderdag 2 november 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: katern over de begeleiding van startende leraren, schoolleiders en bestuurders
Uitgave: de VO-academie van de VO-raad
Datum: oktober 2023.

De VO-academie en VO-raad lanceren de herziening van het 9e katern ‘Nieuwe inhouden, nieuwe netwerken, nieuwe perspectieven’ uit maart 2017. Waar de oorspronkelijke uitgave echter uitsluitend ging over de begeleiding van startende schoolleiders, staat in deze herziening de begeleiding van startende leraren, schoolleiders én bestuurders centraal.

Inhoud katern
In dit katern, dat bestaat uit zeven hoofdstukken, wordt de meerwaarde beschreven van een goede start en begeleiding van elke starter in de school en in een schoolbestuur. Vervolgens staat er wie ‘de’ starter is en wat strategisch HRM en begeleiding precies inhouden. In drie aparte hoofdstukken wordt uitgelegd hoe begeleiding van leraren, schoolleiders en bestuurders vorm kan krijgen. In interviews tussen de hoofdstukken door geven onderwijsprofessionals en experts op het gebied van inwerken hun visie op inductieprogramma’s voor startende leraren en begeleiding van startende schoolleiders en bestuurders.

De volgende hoofdstukken komen aan bod:

  1. De meerwaarde van een goede start en begeleiding
  2. Maatwerk en perspectief
  3. Over strategisch HRM en begeleidingsprogramma’s
  4. Begeleiding van startende leraren
  5. Begeleiding van startende schoolleiders
  6. Begeleiding van startende bestuurders
  7. Aan de slag

Dit herziene katern helpt u op weg bij de begeleiding van startende leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders. Download het katern >>