VOION Haganum 2144

Publicaties

Eigen regie, werkelijkheid of utopie?

dinsdag 18 juni 2019 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Whitepaper met de tien belangrijkste adviezen om eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te stimuleren.
Uitgevoerd door: Werkgeversvereniging AWVN
In opdracht van: Werkgeversvereniging AWVN
Datum uitgave: juni 2019

Werkgeversvereniging AWVN selecteerde vanuit de theorie en praktijk de tien belangrijkste adviezen om eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te stimuleren. Organisaties stimuleren en faciliteren hun medewerkers steeds meer om zelf de regie te nemen in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Tien adviezen:

 1. Begrip van belang en de urgentie van eigen regie op duurzame inzetbaarheid
  Algemeen beleid op duurzame inzetbaarheid is niet voldoende, juist een individu-gerichte aanpak werkt echt.
 2. Leiderschap
  Medewerkers willen een aantal punten bij leiders zien en ervaren. Bijvoorbeeld voorbeeldgedrag, regie overnemen, wij/zij, reflectie en feedback.
 3. Een (sociaal) veilige en gezonde werkomgeving
  Een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van persoonlijke leiderschap en duurzame inzetbaarheid is een veilige en gezonde werkomgeving. In een werkomgeving die hier niet aan voldoet, zullen medewerkers zich niet opstellen en bang zijn om hun wensen en loopbaanpaden te bespreken met hun werkgever.
 4. Regelruimte of autonomie
  Verantwoordelijkheid vragen is verantwoordelijkheid nemen. Voorbeelden van initiatieven voor werkgevers voor het creëren van meer regelruimte: beslissingsbevoegdheid lager neerleggen, creëer tijd voor regelruimte, creëer duidelijkheid over beschikbaarheid budget, etc.
 5. Verbeter de dialoog
  Een goed gesprek is een belangrijke sleutel naar meer zelfregie en duurzame inzetbaarheid. Kies hierbij voor continue dialoog, train medewerkers en leidinggevenden in het voeren van goede gesprekken, faciliteer tools voor goede gesprekken.
 6. Investeren in ontwikkeling
  Investeren in persoonlijke ontwikkeling loont en leidt tot zelfregie. Voorbeelden zijn: intervisie & coaching, training persoonlijk leiderschap, feedback en feedforward bevorderen.
 7. Online tools en apps
  Tiptrack is een voorbeeld van een tool, ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, die medewerkers in de volle breedte van duurzame inzetbaarheid faciliteert en eigen regie bevordert.
 8. Mobiliteitsroutes ondersteunen
  Globaal zijn er drie routes waarin medewerkers bewegen binnen hun organisatie. Om zelf regie te stimuleren is het van belang om naar alle drie de routes te kijken en deze te stimuleren en faciliteren waar mogelijk.
 9. Informatie over alle scenario’s
  Werknemers komen makkelijker in beweging als ze meer informatie hebben over de (financiele) gevolgen van alle mogelijke scenario’s.
 10. Persoonlijk ontwikkelbudget
  Steeds meer medewerkers krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget in euro’s of uren, waarmee ze naar eigen inzicht kunnen investeren in het op peil houden of vergroten van de arbeidsmarktwaarde of de mogelijkheden kunnen onderzoeken.