VOION Haganum 2144

Publicaties

FlowWijzer

maandag 4 juli 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Wat is er voor leraren nodig om ‘in flow te blijven’? De projectgroep Flow in de regio Noord-Holland-Noord ging in de periode 2013-2016 met behulp van de subsidieregeling knelpuntregio’s op zoek naar het antwoord op deze vraag. Deze zoektocht resulteerde in de FlowWijzer: een verzameling van tips, hulpmiddelen, literatuur en filmpjes waar alle belangstellenden uit het onderwijs naar eigen behoefte gebruik van kunnen maken.

De projectgroep leerde dat ‘in flow blijven’ wordt bevorderd als leraren, teams, leidinggevenden en HR medewerkers:
● zich bewust zijn van hun werkbeleving;
● ingangen hebben om hun werkplezier te behouden of te vergroten;
● hun bevindingen met elkaar delen.

De FlowWijzer is onderverdeeld in drie niveaus: leraren, teams en schoolleiding en HR afdelingen. Leraren vinden in de FlowWijzer tips voor literatuur en hulpmiddelen die helpen om inzage te krijgen in hun kwaliteiten, drijfveren, energiebronnen, taakeisen en hulpbronnen. Allemaal zaken die te maken hebben met bevlogenheid. Voor het team bevat de FlowWijzer handvatten om over team en teamontwikkeling na te denken en te handelen. En directie, leidinggevenden en HR medewerkers vinden er handvatten om bij medewerkers bevlogenheid te herkennen, in stand te houden en/of te stimuleren.
Doordat een leraar onderdeel is van een team en het team een samenwerkingsrelatie met de schoolleiding en HR afdelingen heeft worden de drie niveau’s met elkaar verbonden en kan er in samenhang uiting worden gegeven aan werkplezier en aan het stimuleren van elkaar.

Gerelateerde onderwerpen