VOION Haganum 2144

Publicaties

Healthy and Safe Workplaces in Health Care

woensdag 9 mei 2018 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Healthy Workplaces in Health Care
Door: Babette Anna Claire Bronkhorst
In opdracht van: Erasmus University Rotterdam
Datum: 26 april 2018

Werken in de zorg brengt specifieke gezondheids-en veiligheidsrisico’s met zich mee. Een onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat zorgmedewerkers zelf meer zorg gebruiken en hogere zorgkosten hebben dan de gemiddelde beroepsbevolking.

Eén van de concepten waarvan we weten dat het verschillen in uitkomsten op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen medewerkers verklaart, is een gezond en veilig organisatieklimaat (hierna veiligheidsklimaat). Het gaat hierbij om de perceptie van vijf dimensies:

  • de prioriteit voor gezond en veilig werken vanuit hoger management;
  • de betrokkenheid van de direct leidinggevende;
  • de groepsnormen en het groepsgedrag;
  • de communicatie;
  • de participatie van medewerkers in dit onderwerp.

In deze studie dienden de zorggebruikgegevens van zorgmedewerkers als startpunt om de verschillen in gezondheid en veiligheid tussen organisaties te onderzoeken en te bepalen welke rol het veiligheidsklimaat hierbij speelt. De hoofdvraag hierbij was:

“Welke rol speelt het veiligheidsklimaat in de gezondheid en veiligheid van zorgmedewerkers en zorgorganisaties?”

Enkele conclusies
Het antwoord op de hoofdvraag is dat het veiligheidsklimaat verschillen verklaart in gezondheidsuitkomsten en veiligheidsgedrag tussen zorgmedewerkers en in prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen zorgorganisaties. Op basis van dit antwoord zijn vier centrale conclusies getrokken:

  • Gegevens over zorggebruik van medewerkers dienen als een zinvolle aanvulling op de huidige uitkomsten die worden gebruikt in onderzoek op het gebied van gezondheid en veiligheid.
  • Veiligheidsklimaat houdt verband met fysieke en psychische gezondheids-en veiligheidsuitkomsten op individueel- en organisatieniveau.
  • Voor de meting van het veiligheidsklimaatconcept doet de zorgcontext ertoe.
  • Bij het toetsen van een veiligheidsklimaatinterventie zijn zowel het veelzijdige ontwerp als het implementatieproces van belang.

Op basis van de onderzoeksresultaten en de consensus in de literatuur dat veiligheidsklimaat een concept is dat meerdere belanghebbenden en verschillende organisatielagen beslaat, kan de conclusie worden getrokken dat het ontwerp van een effectieve veiligheidsinterventie veelzijdig van aard is.