VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Kwaliteitskader Huisvesting ‘De toekomst centraal’

vrijdag 29 april 2016 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Kwaliteitskader Huisvesting. Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Voortgezet Onderwijs
Van: Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK in overleg met de VO-raad en de VNG
uitgave: april 2016

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw, is echter een complexe opgave. Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Het Kwaliteitskader is voorzien van een financiële paragraaf VO. Deze geeft inzicht in de kosten van het toepassen van een of meerdere kwaliteitscriteria vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Door deze kosten al in een vroeg stadium in het keuzeproces te betrekken, is integrale afstemming van ambities en budget op lokaal niveau mogelijk en kunnen reële keuzes worden gemaakt.

Het Kwaliteitskader is verdeeld in onderwerpen. Per onderwerp zijn de specifieke kwaliteitsaspecten als kennisitem toegevoegd. Kennisitems uit het Kwaliteitskader herkent u aan het oranje vinkje. Met die informatie kunt u bespreekbaar maken aan welke eisen het gebouw op dat aspect zou moeten voldoen.
Het Kwaliteitskader is voortdurend in ontwikkeling.