VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Leerlingendaling, over gevolgen en hoe te handelen

maandag 11 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Informatiegids waarin de belangrijkste aspecten van leerlingendaling worden behandeld
Door: VO-raad
Datum: november 2019  

Leerlingendaling is een ontwikkeling waar een groot deel van de scholen in Nederland de komende jaren mee te maken zal krijgen. In dit informatieboekje wordt uitgelegd waarom er leerlingendaling is, wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn, en welke maatregelen mogelijk zijn in het kader van leerlingendaling. Ook wordt uitgelegd dat van schoolbesturen wordt verwacht dat zij niet alleen doen wat nodig is voor hun eigen scholen, maar ook wat nodig is voor het onderwijs in de regio.