VOION Haganum 2144

Publicaties

Loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

donderdag 10 februari 2011 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

In opdracht van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: Regioplan
Datum uitgave rapport: februari 2011

Rapport: Onderwijsondersteuners willen meer aandacht
Onderwijsondersteuners werken graag op de scholen van het voortgezet onderwijs. Zij vinden wel vaak dat zij onvoldoende gewaardeerd worden en niet betaald krijgen naar de taken en verantwoordelijkheden die zij dragen. Iets minder dan de helft heeft loopbaanwensen binnen de school, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs’ van het SBO. De sociale partners van het voortgezet onderwijs hebben om het onderzoek gevraagd omdat de onderwijsondersteuners niet eerder bevraagd zijn over hun loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden. In het onderzoek komen ook schoolleiders aan het woord.

Personeelsbeleid
Hoewel een vijfde van het personeel in het voortgezet onderwijs uit ondersteuners bestaat - van conciërge tot technisch onderwijsassistent – ligt in het personeelsbeleid de focus vooral op leraren. Niet alle ondersteuners krijgen functioneringsgesprekken of worden gepeild over mogelijke loopbaanwensen. Slechts een beperkt deel heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan. Wel besteden kleine scholen meer aandacht aan ondersteunend personeel dan grote(re) scholen.

Loopbaanmogelijkheden
Waarschijnlijk zijn de beperkte doorgroeimogelijkheden de redenen dat het personeelsbeleid minder gericht is op ondersteunend personeel. Organisatie- en beheerspersoneel kan alleen doorgroeien door leiding te gaan geven en voor (technische) onderwijsassistenten is leraar worden de meest logische carrièrestap. Een derde van deze laatste groep wil graag leraar worden.

Oplossingen
In het onderzoek geven schoolleiders oplossingsrichtingen aan voor verbeteringen: wensen van ondersteuners duidelijker inventariseren, creëren van meer verschillende functies, volgen van opleidingen en meer samenwerking tussen scholen. Ook uit het onderzoek zelf volgen enkele aanbevelingen voor het personeelsbeleid:

  • Voer met alle medewerkers functioneringsgesprekken en benoem ze ook zo;
  • Kijk daarin samen naar de wensen qua werk voor over vijf jaar;
  • Laat bewuster de waardering voor ondersteuners blijken;
  • Maak hun beloning inzichtelijk en ook de mogelijkheden daarbinnen;
  • Werf actiever leraren onder de ondersteuners.

Internetenquête
Regioplan Beleidsonderzoek heeft het onderzoek uitgevoerd via een internetenquête onder bijna 1400 ondersteuners en ruim 200 schooldirecteuren. Ook zijn telefonische interviews gehouden met 25 ondersteuners en 10 schooldirecteuren.

Gerelateerde onderwerpen