VOION Haganum 2144

Publicaties

Meer uren werken stimuleren met een meerurenbonus en andere maatregelen

dinsdag 2 april 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: evaluatie van de ervaringen van een kopgroep van schoolbesturen in het primair onderwijs met het vormgeven van een keuzemenu
Door: Centerdata
In opdracht van: ministerie van OCW
Datum: november 2023

Nederlandse scholen in het primair onderwijs kampen al langere tijd met een lerarentekort. Een bonus voor leraren die meer uren gaan werken kan mogelijk helpen om het lerarentekort terug te dringen. In een pilot met een kopgroep van schoolbesturen ontwikkelden besturen een keuzemenu, waar de bonus onderdeel van is, om leraren in het primair onderwijs te stimuleren meer uren te gaan werken. In de periode januari-augustus 2023 evalueerde Centerdata de ervaringen van deze kopgroep bij het vormgeven van het keuzemenu en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. De centrale onderzoeksvraag van deze evaluatie is: Wat hebben schoolbesturen nodig om succesvol een keuzemenu vorm te kunnen geven?

Belangrijkste bevindingen:

  • De besturen zagen een meerurenbonus in financiële zin als één van de onderdelen van een breder maatregelenpakket.
  • Schoolbesturen vinden het belangrijker om flexibiliteit te bieden, in bijvoorbeeld werktijden.
  • Enkele schoolbesturen willen gaan werken met beschikbaarheidsdiensten. Een ander bestuur overweegt een mobiliteitsbonus.
  • Een van de schoolbesturen is voornemens om met een financiële meerurenbonus te werken.

Naar het onderzoeksrapport>>