VOION Haganum 2144

Publicaties

Naar een kansrijke inductie van startende leraren

maandag 13 maart 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Achtergrondinformatie over goede begeleiding van startende leraren, gebaseerd op relevant en/of recent onderzoek om partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren te ondersteunen bij het optimaliseren van inductieprogramma’s en het bijbehorende HRM-beleid.
Door: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Datum: februari 2023

Met het oog op het oplopende lerarentekort is het van groot belang te voorkomen dat startende leraren het onderwijs vroegtijdig verlaten als gevolg van een gebrek aan goede begeleiding of omdat ze onvoldoende tijd hebben om zich verder te ontwikkelen. Steeds meer partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren richten zich niet alleen op de opleiding van leraren maar, in het verlengde hiervan, ook op de inductie van beginnende leraren. Deze publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren biedt partnerschappen achtergrondinformatie over goede begeleiding van startende leraren, gebaseerd op relevant en/of recent onderzoek.

Daarmee wil deze publicatie partnerschappen ondersteunen bij het optimaliseren van inductieprogramma’s en het bijbehorende HRM-beleid. Dit is van belang omdat nog niet alle scholen kwalitatief goede inductiearrangementen hebben gerealiseerd. Zonder volledigheid te pretenderen over wat onderzoek en praktijkervaringen leren, biedt deze publicatie input om inductiearrangementen op scholen vorm te geven.

Startende leraren kunnen op verschillende gebieden spanningen ervaren die hun verdere ontwikkeling in de weg kunnen staan wanneer ze niet (op tijd) worden geadresseerd. Die spanningen kunnen betrekking hebben op het leren lesgeven (bijvoorbeeld leren orde houden), maar ook op de werkomgeving (bijvoorbeeld voldoende lesvoorbereidingstijd). Daarom besteedt deze publicatie niet alleen aandacht aan de wijze waarop scholen goede inductiearrangementen kunnen vormgeven, maar ook aan de inbedding daarvan in het HRM-beleid.

Inhoud:

  1. Samen Opleiden en Inductie
  2. Waar lopen starters tegenaan?
  3. Hoe geven we starters een zachte landing?
  4. Een inductiearrangement ontwerpen
  5. Inductie in de loopbaanontwikkeling