VOION Haganum 2144

Publicaties

Nationaal Programma Onderwijs: Vijfde voortgangsrapportage funderend onderwijs

dinsdag 12 december 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen
Uitgave: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum: november 2023

In februari 2021 startte het NP Onderwijs met een duidelijk doel: school- en studievertraging door de coronapandemie inhalen, verdere vertraging voorkomen en het welbevinden van leerlingen en studenten herstellen. In totaal is daar 8,5 miljard voor beschikbaar, voor scholen en instellingen in primair tot en met hoger onderwijs. Scholen in het funderend onderwijs hebben tot en met het schooljaar 2024/2025 om dit geld te besteden.

De vijfde voortgangsrapportage over het NP Onderwijs bevat informatie over alle sectoren van het primair tot en met hoger onderwijs. De rapportage biedt een volledig overzicht van de voortgang en resultaten van het programma. Het eerste deel van deze rapportage gaat over het funderend onderwijs en het tweede deel gaat over het mbo en ho.

Enkele resultaten:

 • In het schooljaar 2022/2023 hebben de volgende 3 interventies het meeste opgeleverd:
  • Interventies voor het welbevinden van leerlingen.
  • De inzet van onderwijsassistenten.
  • Instructie in kleine groepen.

 • Schoolleiders waren vaak ook positief over de inzet van onderwijsassistenten en instructie in kleine groepen.
 • In het afgelopen schooljaar hebben interventies vooral een positieve invloed gehad op het welbevinden van leerlingen. Dit is het sterkst in het (v)so (76%), gevolgd door het po (68%) en vo.
 • Het NP Onderwijs heeft ook impact op de werkbeleving van onderwijspersoneel. Vooral in het vo lijkt de werkdruk door het programma toegenomen. 41% van de schoolleiders geeft dit aan. 25% van de schoolleiders in het vo geeft aan dat het programma leidt tot meer werkplezier.
 • In elke sector wordt positief geoordeeld over de mogelijkheden van het programma voor de professionele ontwikkeling van het team. In het vo is dit het minst.
 • Vrijwel alle scholen hebben de menukaart met de bijbehorende praktijkkaarten gebruikt. Ook het stappenplan voor het uitvoeren van de schoolscan is veel gebruikt. Schoolleiders zijn overwegend positief over deze hulpmiddelen.

Download de Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs: Vijfde voortgangsrapportage en de Vijfde voortgangsrapportage funderend onderwijs >>