VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Onderwijsdrijfverenonderzoek: Wie zijn de leraren van morgen?

donderdag 1 februari 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: publicatie op basis van het onderzoeksrapport “Bestrijden van het lerarentekort – een zoektocht naar nieuwe doelgroepen”
Door: Motivaction
In opdracht van: Platform Bèta Techniek
Datum: januari 2018

Doordat er steeds meer jongeren kiezen voor het bètatechnisch onderwijs, neemt het aantal openstaande vacatures voor bètadocenten toe. Platform Bèta Techniek is op zoek naar nieuwe doelgroepen en liet daarom dit onderzoek uitvoeren naar de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen. Deze publicatie is tot stand gekomen op basis van het onderzoekrapport “Bestrijden van het lerarentekort – een zoektocht naar nieuwe doelgroepen”.

De resultaten waren boven verwachting: maar liefst 40% van de beroepsbevolking heeft interesse in werken in het onderwijs! Op basis van een onderwijsdrijfverenmodel worden zes groepen onderscheiden en is inzicht gekregen in hun drijfveren en in welke drempels zij ervaren om (ook) in het onderwijs te gaan werken.

In deze publicatie staan ook een aantal aanbevelingen en tips voor scholen, bedrijven en lerarenopleidingen hoe het Onderwijsdrijfverenmodel benut kan worden om het lerarentekort tegen te gaan.