VOION Haganum 2144

Publicaties

Onderzoek naar inductie bij vo-scholen in de regio Nijmegen

woensdag 5 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar de kwaliteit van inductietrajecten bij vo-scholen in de regio Nijmegen
Auteurs: Katrijn Opstoel, Eline den Tuinder, Helma Oolbekkink
Datum: juli 2022

Scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen werken samen in een RAP (regionale aanpak personeelstekorten) project. In de Nijmeegse regio worden in de nabije toekomst tekorten verwacht binnen verschillende schoolvakken. De werkgroep ‘gericht opleiden en professionaliseren’ heeft van de RAP stuurgroep de opdracht gekregen tot het uitvoeren van een onderzoek met als doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de inductietrajecten in de scholen, gezien vanuit het perspectief van de startende leraar met specifieke aandacht voor de zij-instromers en hybride docenten.

In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven en worden tevens aanbevelingen gedaan ter verbetering van de inductietrajecten binnen de Nijmeegse scholen.

Conclusies
De gesprekken met starters en stakeholders laten zien dat er op alle scholen aandacht is voor de start van de startende leraar. Starters worden goed meegenomen bij de start van het schooljaar. Daarbij is er ruimte voor ontwikkeling wanneer starters door het jaar instromen. Er zijn spanningen tussen ideaal en werkelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om het mentoraat in het eerste jaar of de ruimte voor professionele ontwikkeling.
Op een aantal onderwerpen verschilt de perceptie van starters en stakeholders. Starters zijn niet altijd op de hoogte van de verschillende aspecten van het inductietraject. De afstemming tussen stakeholders lijkt soms te ontbreken, met name als het gaat om de begeleiding en beoordeling van starters.
In dit onderzoek werd specifiek naar zij-instromers en hybride docenten gekeken. Het beperkte aantal zij-instromers en hybride docenten maakt het lastig om conclusies te formuleren. Uit de gesprekken komt wel dat de onderwijswereld door zij-instromers en hybride docenten als een andere wereld wordt ervaren in vergelijking met hun eerdere werk.

Aanbevelingen
Op basis van dit verkennende onderzoek naar de inductiepraktijk in de Nijmeegse scholen zijn er implicaties op school, partnerschapsniveau en regionaal niveau geformuleerd. Zie daarvoor het eindrapport.