VOION Haganum 2144

Publicaties

Onderzoek uitval startende docenten voortgezet onderwijs

woensdag 20 april 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan beleid en concrete maatregelen om startende docenten te behouden.

Kenmerken van uitval
Het onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde kenmerken sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent. Het gaat dan vooral om de volgende individuele kenmerken van de startende docent:

  • Startende docenten met een tijdelijk contract vallen vaker uit dan startende docenten met een vaste aanstelling.
  • De uitval is hoger onder startende docenten met een contract kleiner dan 0,5 fte dan onder docenten met een contract groter dan 0,5 fte.
  • Startende docenten die op een hogere leeftijd instromen hebben een grotere kans om uit te vallen dan startende docenten die op jongere leeftijd instromen.

De effecten van individuele kenmerken zoals baanomvang en leeftijd zijn in het algemeen groter dan die voor kenmerken op schoolniveau, zoals het aantal docenten op een school of de financiƫle situatie van het schoolbestuur. Kenmerken van de docentpopulatie vertonen deels geen en deels een beperkte samenhang met uitval van startende docenten. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of een startende docent werkzaam is op een school met relatief veel jongere docenten of dat het docentencorps gemiddeld genomen lang of slechts kort in dienst is bij het bestuur.
Tot slot is er samenhang tussen een aantal onderzochte omgevingskenmerken van scholen en de uitval van startende docenten.

Hoe voorkom je uitval van startende docenten?
Bij de huidige krappe arbeidsmarkt zijn de arbeidsvoorwaarden van de baan belangrijk. Om startende docenten te behouden is het van belang om hen een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan te bieden. Als dit binnen de school niet kan, kijk dan of er mogelijkheden zijn om binnen het bestuur of op regionaal niveau vacatures samen te voegen. Ook het kunnen aanbieden van (uitzicht op) een vaste aanstelling aan startende docenten is cruciaal voor het behoud van deze docenten. Bekijk de infographic voor meer tips om uitval van startende docenten te voorkomen.

Download het onderzoeksrapport Uitval startende docenten voortgezet onderwijs >>

Meer weten over de uitkomsten van dit onderzoek en andere onderzoeken naar de uitval van startende docenten? Of over handige tools, zoals de Startwijzer VO voor de begeleiding van startende docenten, handreikingen en goede praktijkvoorbeelden rondom dit thema? Kijk op voion.nl > Startende docenten

Gerelateerde onderwerpen