VOION Haganum 2144

Publicaties

Podcast Zin in lesgeven

woensdag 31 januari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Arend Jan Zwarteveen, docent, trainer en onderzoeker bij de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim, en Peter van der Zwaal, docent en programmaleider Leraar van Buiten, maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. 

Ze ontvangen in de podcast verschillende zij-instromers, schooldirecteuren, (school)opleiders, beleidsmakers en andere sleutelfiguren die betrokken zijn bij de overstap naar het onderwijs. Centraal staan telkens de vragen: hoe komen de juiste mensen voor de klas en worden zij er gelukkig van?

In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen:

Lerarentekorten terugdringen met wereldburgers voor de klas
Diversiteit staat hoog in het vaandel op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College. Mohammed Abualkibash en Ramazan Kivrak staan er voor de klas. Zij komen – samen met Jacco Sloover, conrector van deze brede scholengemeenschap, aan het woord in deze podcast over diversiteit. “Leerlingen verbinden zich makkelijker met docenten die hun culturele achtergrond kennen.”

Het veelzijdige werk van conciërges
In deze podcast wordt het gesprek gevoerd met René van Nunspeet en Martijn Nieuwstraat. Zij vertellen hoe veelzijdig hun werk als conciërge is. Het gesprek levert een mooi beeld op van het leven in een school.

Samen leren
Robbin ten Bloemendal noemt het een reality check. De ervaringen op de vmbo-school waar zij sinds een maand of acht aan het werk is. Zij heeft zich goed georiënteerd op de overstap. Kende de verhalen en ervaart nu de praktijk. In intervisiebijeenkomsten kan ze een aantal van de vragen die zij krijgt met collega’s bespreken. Glenn Gobind heeft een lange staat van dienst en is nu schoolopleider op een vmbo-school. Hij beschrijft hoe een school de ontwikkeling van startende én ervaren collega’s kan stimuleren.

Lerarentekorten in Groningen
Ans Koster - Schulte en Gerda Oedzes zijn beiden werkzaam in het voortgezet onderwijs, maar daarnaast werken zij ook aan het werven en het behoud van nieuw personeel in de provincie Groningen. In de podcast Zin in lesgeven spreken zij over de aanpak van het personeelstekort in de provincie Groningen, wat een school interessant maakt voor zij-instromers en waardoor zij-instromers interessant zijn voor de school.

Succesvol overstappen
Marieke Vos en teamleider en begeleider Renee Beukers bespreken de entree in het onderwijs. Waarom koos Marieke niet voor het zij-instroomtraject? Hoe combineerde zij studie en werk en wanneer stapte zij écht naar de school over? Hoe zorgt Renee voor een warm welkom in het onderwijs en wat brengen second-career teachers haar school? Zij bespreekt hoe ze omgaat met de twee rollen die zij als teamleider heeft, begeleider én leidinggevende.

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is voor een kleine groep kwetsbare jongeren die niet gemakkelijk leren, dé plek om zich voor te bereiden op de samenleving. Het is geen type onderwijs waar iedereen past, maar Christine Bos en Brenda de Heij wél. Zij vertellen over de leerlingen in het praktijkonderwijs, hun keuze voor juist deze doelgroep, de opleidingskeuze en hun ervaringen als startende docenten.

Goed Hout
Elsa Veldman en Martijntje Kloosterman, beiden zijn zij hun loopbaan begonnen bij vso-lom De Wilgenborg, en hebben door hun jarenlange ervaring een antwoord op de vraag wat ‘Het Goede Hout’ is, waaruit de docenten gesneden moeten zijn: “Zij zijn betrokken bij de leerling in zijn (haar) groei en spreken de leerling aan op gedrag, in vertrouwen, gericht op groei. Je wilt het kind bereiken.”

In ontwikkeling
Wiegert Linde, zij-instromer in het voortgezet onderwijs en zijn begeleider, schoolopleider Carel Woudt praten over het oriënteren op de overstap naar het onderwijs en het leren in het eerste jaar als docent. Carel bespreekt waar hij op let als hij iemand ziet die de overstap overweegt. Hij vertelt hoe er op zijn school gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat.

Creatief de gaten vullen
Wat zoeken directeur-bestuuders in nieuwe docenten en wat bieden zij deze mensen? In dit podcastgesprek spreken Roderik Rot, Erasmus College Zoetermeer en Matthijs den Haan Develstein College en Het Loket in Zwijndrecht o.a. over de problemen die zij ervaren met het invullen van vacatures.

Het goede voorbeeld
Van sommige vo-scholen gaan veel meer leerlingen naar een lerarenopleiding dan van andere blijkt uit onderzoek. Dat is opmerkelijk? Zijn de docenten op de scholen die veel doorstroom naar de lerarenopleiding hebben meer ambassadeur van hun vak dan op die andere scholen? Gaat dat dan intuïtief of bewust? Arend Jan en Peter gaan hierover in gesprek met twee docenten van het Haagse Lyceum De Populier: Oud-leraar Bart Verbaan en zijn oud-leerling en collega Jeroen van den Ende. Karin Baarda van het Expertisepunt LOB geeft een reactie op dit gesprek.

 

Langstuderen
In de podcast over langstuderen gaan Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal in gesprek met Benjamin van Dam, docent geschiedenis en Sjoerd Hoekstra, begeleider bij opleidingsschool RPO Rijnmond. En hoe kijkt Els de Bock, directeur van het Instituut van Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, tegen deze problematiek aan? Heeft u een langstudeerder in dienst? Of bent u een langstudeerder? En wilt u goede tips om langstuderen te voorkomen?

Groenpluk
Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal spreken in deze podcast met Els de Bock, directeur van het Instituut van Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, Maarten van Heumen en Maaike Boomstra over deze groenpluk en langstuderen. Maarten is een typisch voorbeeld van groenpluk. Hij werd al in het tweede jaar van zijn opleiding ‘gespot’ door de schoolleiding als een aanwinst voor de school en kreeg een kleine baan aangeboden, het jaar daarop een wat grotere en voordat Maarten het wist was hij fulltime docent. Hij vergat af te studeren en bleef bijna 16 jaar onbevoegd totdat Maaike Boomstra hem ging coachen en Maarten eindelijk zijn bevoegdheid haalde.

 

Beluister ook de volgende podcasts:

Een ervaring rijker
Maryse en Carola hebben in 2021 de stap naar het voortgezet onderwijs gemaakt. Zij hadden zich, voor zover dat door corona mogelijk was, goed georiënteerd. Zij vertellen in deze podcast over de overstap naar het voortgezet onderwijs als docenten Nederlands (Maryse) en scheikunde (Carola). Het is een jaar geworden met rijke ervaringen. Veel leuke maar ook momenten van vertwijfeling. Zij vertellen er openhartig over. In het gesprek adviseren zij de luisteraars om na te denken over de vraag hoe je je eigen vangnet organiseert. Stel ook bij het sollicitatiegesprek de begeleiding aan de orde: Hoe is het geregeld? En wie zorgen voor welk deel van de begeleiding?

Hoger op de stapel
Hoe gaan scholen om met het lerarentekort? Welke verwachtingen hebben zij van zij-instromers? Luister dan eens naar twee personeelsfunctionarissen die vertellen waar zíj opletten bij de briefselectie en het sollicitatiegesprek. Monique Baggerman (CVO Rotterdam e.o.) en Rutger Hofman (ROC Zadkine Rotterdam) geven mooie tips om ‘hoger op de stapel’ te komen en wat je zeker bij het gesprek aan de orde moet stellen.

De hobbelige weg
In hun allereerste podcast vertellen Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal waarom ze zijn gestart met deze podcast. Ze spreken met Barbara van Dongen (directeur Corbulo College Voorburg) en Robert Hommen (adviseur bij CAOP en Voion). In de podcast gaat het over de vraag wat we van zij-instromers vragen, waarom we ze nodig hebben en wie succesvol zijn. Ook de lerarenopleidingen zijn onderwerp van gesprek.

Meer podcasts
Meer podcasts zijn te vinden en beluisteren via zininlesgeven.podbean.com
Je kan dan ook de (gratis) app van Podbean downloaden of doorklikken naar je favoriete podcast-app (Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts, enz.).