VOION Haganum 2144

Publicaties

Regionaal samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs

dinsdag 18 juni 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Handreiking en handvatten voor een aanpak om regionaal samen te werken.
Auteur: Esther Klaster, Common Eye.
Datum: mei 2024

Net als veel andere sectoren heeft het onderwijs te kampen met personeelstekorten. Voor een adequate aanpak van dit vraagstuk wordt al snel naar een oplossing op regionaal niveau gekeken. Illustratief hiervoor is de wens van de overheid om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s. Regionaal samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs is echter een complexe uitdaging. In dit artikel geeft Common Eye zowel een handreiking om dit vraagstuk systematisch te benaderen als handvatten voor een gezamenlijke aanpak.

Het whitepaper is interessant voor denkers én doeners in het onderwijs, voor bestuurders en procesbegeleiders. Het doel? Het stimuleren van een genuanceerd gesprek over waar partijen meerwaarde zien voor gezamenlijkheid. Daarnaast is het goed toepasbaar voor andere sectoren waarin dezelfde ontwikkelingen en uitdagingen spelen. 

Inhoud:

  1. Wat is er aan de hand?
  2. De opgave begrijpen en doorgronden
  3. Richten en sturen op de inhoud
  4. Samenwerken is een passend platform
  5. Ontwikkelen en verankeren in de eigen organisaties
  6. Tot slot