VOION Haganum 2144

Publicaties

Staat van de Medezeggenschapsraad

donderdag 9 maart 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Rapport met ervaringen, belangen, wensen en behoeften van MR-leden.
Door: Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS.
Datum: februari 2023

Elke twee jaar worden MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen als MR-lid. Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS onderzochten hoe MR-leden hun werkzaamheden ervaren, waar eventuele behoeften liggen en hoe in deze behoeften voorzien kan worden. Zo wordt bekend wat er bij de medezeggenschapsraden in Nederland leeft. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Inhoud: 

 • Rol binnen de eigen medezeggenschap
 • Deskundigheid
 • Samenwerking
 • Contact met de achterban
 • Contact met bevoegd gezag
 • Verkiezingen en werving leden
 • Informatie over de deelnemers

Enkele resultaten uitgelicht:

 • Bijna driekwart van de MR-leden is tot 10 uur per maand bezig met MR-werkzaamheden.
 • Bijna de helft van de MR-leden vergadert gemiddeld 5 tot 6 keer per jaar.
 • Ruim de helft van de medezeggenschapsraden schakelt geen externe deskundige in bij vragen.
 • MR-leden beoordelen functioneren van de eigen MR gemiddeld met een 7,3.
 • Achterban benadert de MR nog te weinig voor inbreng.
 • Ruim de helft van de MR-leden geeft aan dat nieuwe leden via interne contacten binnenkomen.

Bekijk de toelichting van de resultaten in de volledige Staat van de Medezeggenschapsraad >>

 

Gerelateerde onderwerpen