VOION Haganum 2144

Publicaties

Stille reserve aan leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

maandag 14 augustus 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een onderzoek naar de stille reserve aan leraren in het voortgezet en middelbaar onderwijs. 
In opdracht van: het Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: CentERdata
Datum: 20 juli 2017

Samenvatting
Voor het bestrijden van verwachte lerarentekorten in vo/mbo kan onder andere een beroep gedaan worden op personen met een lesbevoegdheid voor dit onderwijs die momenteel ergens anders werken of niet werken. Deze personen worden betiteld als de stille reserve.

Onderzoekbureau CentERdata heeft hier in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek naar gedaan. Bij dit onderzoek konden de gegevens van de meeste personen boven de 50 jaar niet worden betrokken, aangezien daar geen goede diplomagegevens voor beschikbaar zijn.

Uit het onderzoek komt dat minimaal 32 duizend mensen met een lesbevoegdheid voor het vo en mbo buiten het onderwijs werken en minimaal 20 duizend personen geen baan hebben en ook niet arbeidsongeschikt zijn. De stille reserve bestaat daarmee uit minimaal 51 duizend personen. De stille reserve is over heel Nederland verdeeld. Ook de regio’s in de Randstad, waar de verwachte tekorten het grootst zullen zijn, hebben aanzienlijke stille reserves.

Van de in dit onderzoek gevonden stille reserve werken ruim 10 duizend personen in de zorg. In de zakelijke dienstverlening werken iets meer dan 4 duizend personen, maar daar kunnen mensen tussen zitten die bijvoorbeeld via uitzendbureaus in het onderwijs werken (hun formele werkgever is dan onderdeel van de zakelijke dienstverlening). De overheid heeft minimaal 4,5 duizend mensen in dienst met een vo en mbo lesbevoegdheid en de handel 2,5 duizend. Deze verhouding tussen sectoren komt in de meeste arbeidsmarktgebieden ook zo voor.

In dit rapport is ook specifiek gekeken naar een aantal grote tekortvakken. De verhoudingen onderwijs/elders werken/niet werken zijn ongeveer gelijk bij al de vakken. Voor de meeste vakken is er een substantiële stille reserve potentieel beschikbaar voor een baan in het onderwijs. Ook als per regio gekeken wordt is dit het geval.

Bijna 40% van degenen die buiten het onderwijs werken verdient minder dan 80% van het lerarensalaris, gecorrigeerd op geslacht en leeftijdsgroepen. In totaal verdient twee derde van de stille reserve minder dan degenen die in het onderwijs werken.