VOION Haganum 2144

Publicaties

Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier

woensdag 12 augustus 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: proefschrift over hoe de schoolleider kan sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier
Door: Benjamin van der Hilst
Datum: 6 december 2019

Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier. Benjamin van der Hilst biedt in zijn proefschrift voor zijn promotie aan de Open Universiteit concrete handvatten voor een meer professionele inrichting van de organisatiestructuur in het voortgezet onderwijs. Veel sturingsproblemen in het voortgezet onderwijs hangen samen met de inrichting van de organisatiestructuur. Om dit doel te bereiken zijn de sturingsopgave en de sturingsmogelijkheden van de schoolleider onderzocht. Waarom is deze sturingsopgave ingewikkeld? Welke sturingsmogelijkheden benutten schoolleiders om de sturingsopgave het hoofd te bieden en in welke context doen zij dit?

 

Gerelateerde onderwerpen