VOION Haganum 2144

Publicaties

Tevredenheid en vertrek van werknemers in het voortgezet onderwijs

donderdag 16 april 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: analyse van tevredenheidsaspecten en verloopgeneigdheid van werknemers in het voortgezet onderwijs uit de Werkmonitor
In opdracht van: Voion
Uitgevoerd door: CAOP
Datum rapport: april 2020

De tevredenheid van werknemers is van grote invloed op hun werkprestaties en mobiliteit en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe is het gesteld met de tevredenheid van werknemers in het voortgezet onderwijs? In hoeverre zijn medewerkers van plan om van baan te veranderen? En hoe valt hierop als school, bestuur of sociale partners te sturen? Voion heeft deze vragen laten onderzoeken. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van gegevens uit de Werkmonitor, een enquĂȘte onder bijna 2.500 medewerkers uit het voortgezet onderwijs. De Werkmonitor is de opvolger van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO).

In de publieksversie leest u de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek. U kunt hieronder ook het volledige onderzoeksrapport downloaden.