VOION Haganum 2144

Publicaties

Verdeling van leraren in het voortgezet onderwijs naar bevoegdheid, ervaring en salaris

donderdag 7 juli 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar verband met aandeel niet-bevoegd gegeven lessen
In opdracht van: het ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Centerdata
Datum rapport: juni 2022

Centerdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW op basis van IPTO 2020 enkele indicatoren gepresenteerd die zouden kunnen wijzen op verschillen in de kwaliteit van leraren tussen categorale en brede scholen en tussen scholen onderscheiden naar achterstandsscore per leerling.

Het gaat om het percentage bevoegd gegeven lessen, het percentage lessen gegeven door jonge leraren, het percentage lessen gegeven door leraren in de laagste salarisschaal en het percentage lessen gegeven door leraren die (ook) bevoegd lesgeven op eerstegraadsniveau. Het betreft een indeling van vo-vestigingen naar 5 kwintielen volgens de CBS achterstandsscore. De bevindingen wijzen op een sterk ongelijke verdeling van het aandeel niet-bevoegd gegeven lessen naar achterstandsscoregroepen.

Bevoegd gegeven lessen
Zowel in het brugjaar, in leerjaar 3 als het eindexamenjaar liggen de percentages bevoegd gegeven lessen het laagst op het vmbo en het hoogst op het vwo. Het percentage bevoegd gegeven lessen ligt op categorale vmbo-vestigingen (exclusief vmbo-tl) lager dan het gemiddelde voor het vmbo en op categorale vwo-vestigingen juist hoger dan het gemiddelde voor het vwo.

Jonge leraren en salarisschaal
De percentages lessen die door leraren tot 35 jaar worden gegeven en door leraren in salarisschaal LB liggen het hoogst op het vmbo en het laagst op het vwo. Binnen het vmbo liggen de percentages het hoogst op categorale vmbo-vestigingen (exclusief vmbo-tl) en binnen het vwo in de meeste gevallen het laagst op categorale vwo-vestigingen.

Achterstandsscores
Bij onderverdeling van scholen naar achterstandsscore per leerling blijven de eerder geconstateerde verschillen tussen categorale en brede scholen in de meeste gevallen zichtbaar. De percentages bevoegd gegeven lessen liggen hoger naarmate de achterstandsscore per leerling lager ligt.

Download het volledige onderzoeksrapport >>