VOION Haganum 2144

Publicaties

Verkenning werking van regionale loketten

dinsdag 21 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Verkenning naar de regionale loketten in de RAP-regio’s
Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion
Datum: september 2021

Het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hebben in het tweede kwartaal van 2021 een gezamenlijke verkenning gedaan naar de werking van de regionale loketten. Doelstelling van de regionale loketten is om potentieel onderwijspersoneel te informeren over het vinden van een passende route naar een functie in het onderwijs en waar nodig te helpen.

Aanleiding
De aanleiding voor deze globale verkenning is de behoefte om van de ontwikkelingen in de regio’s kennis op te halen, te delen en te leren. Door middel van deskresearch en negen verdiepende gesprekken met een selectie van regio’s, is de verkenning tot stand gekomen.

Aanbevelingen

  • Breng de verwachte tekorten voor de (middel)lange termijn in beeld, bijvoorbeeld via een regionale SPP.
  • Bouw het regionaal loket geleidelijk uit, afhankelijk van de behoefte van de regio en de urgentie van het personeelstekort.
  • Heb (nu al) aandacht voor de volledige ‘werknemersreis’ van het reageren op getoonde belangstelling tot plaatsing bij een school, zodat snel ‘opgeschaald’ kan worden wanneer tekorten urgent worden. Maak goede afspraken over de rol en verantwoordelijk van het regionaal loket tijdens deze route.