VOION Haganum 2144

Publicaties

Werk maken van strategisch HRM

dinsdag 17 september 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: geheel herziene versie van het katern Doelgericht vertrouwen uit 2014 over strategisch personeelsbeleid
Uitgevoerd door: inhoudelijke herziening door Prof. Dr. P. Leisink en Prof. Dr. E. Knies
In opdracht van: de VO-academie van de VO-raad
Datum: juli 2019
 
Aanleiding voor de grondige herziening van het katern is de ontwikkeling die strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs de laatste vijf jaar heeft doorgemaakt. Het vernieuwde katern biedt besturen en scholen geen blauwdruk voor strategisch personeelsbeleid, maar een compact overzicht van onderliggende uitgangspunten, werkende principes en concrete handvatten. Het is primair geschreven voor bestuurders en schoolleiders (op eindverantwoordelijk en middenmanagementniveau) en is tevens relevant voor bijvoorbeeld HR-functionarissen. Behalve de nieuwste wetenschappelijke inzichten bevat het katern diverse praktijkinterviews. Daarin vertellen bestuurders, schoolleiders en HR-functionarissen vanuit verschillende invalshoeken over strategisch personeelsbeleid in hun organisatie: van duurzame inzetbaarheid tot de rol van autonome teams en de professionele dialoog. Ook zijn in het katern aanbevelingen opgenomen die voortvloeien uit het sectorbrede monitoringsonderzoek in het kader van het Sectorakkoord, waaraan begin dit jaar ruim 160 schoolbesturen deelnamen.

Gerelateerde onderwerpen