VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

 • thema

  dinsdag 22 december 2020

  Hoe organiseer je strategische personeelsplanning in de RAP-regio?

  In de kennisdelingsbijeenkomst van RAP-regio's op 9 december 2020 leerden deelnemers wat nodig is voor het versterken van samenwerking en SPP op regioniveau.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 8 december 2020

  Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden

  RAP projectgroep regio Zwolle heeft een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 8 december 2020

  Perspectieven op flexwerk in het vo

  Artikel magazine Van12tot18, december 2020: Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook het voortgezet onderwijs kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid? Een verkennend onderzoek van Voion geeft kleur aan de cijfers.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 9 november 2020

  Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman kreeg grip op de aanpak van ziekteverzuim

  De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman wist het ziekteverzuim binnen vier jaar van 8% naar 3% te brengen. Niet met rigoureuze veranderingen, maar met meer contactmomenten en aandacht.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 2 november 2020

  Nieuwe oplossingen voor tekortvakken vo

  In het vo is of komt er in bepaalde vakken een lerarentekort. Er zijn verschillende landelijke initiatieven om die tekorten te verminderen, zoals de vier kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld. Wat kunnen de RAP-regio's daarvan leren? Daarover werd kennis gedeeld in de regionale RAP-bijeenkomsten op 14 en 21 oktober.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 29 oktober 2020

  Professionele Ruimte

  Onderwijsprofessionals in Nederland krijgen het wettelijk recht geboden om in professionele vrijheid te bouwen aan een Professioneel Statuut: hoe wilt u gaan schuren ... of liever polijsten aan uw onderwijs?

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 26 oktober 2020

  Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering

  Hoe kun je als mbo goed regionaal samenwerken in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort? Deze vraag was een van de aanleidingen voor SOM om op 7 oktober online bijeenkomsten RAP-mbo te organiseren.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 6 oktober 2020

  Generatieregeling ingevoerd bij Dunamare Onderwijsgroep

  De Dunamare Onderwijsgroep introduceerde in 2019 een generatieregeling die door de hele onderwijsgroep werd gedragen.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 6 oktober 2020

  RAP-regio’s verkennen anders organiseren

  Welke kansen zijn er om het lerarentekort in de regio aan te pakken vanuit innovatie en anders organiseren? Meer dan 40 projectleiders, projectuitvoerders uit verschillende regio’s en beleidsmakers die deelnemen aan de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) buigen zich op 30 september over deze vraag in de online Voion-masterclass Anders organiseren.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 15 september 2020

  Gezonde samenwerking als basis voor cultuuromslag

  Van onveilige sfeer naar hechte werkgemeenschap bij de Haemstede-Barger mavo uit Heemstede.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion

filteren