VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

 • thema

  dinsdag 9 april 2024

  Minder kwantiteit, meer kwaliteit

  Minder onderwijstijd kan meer ontwikkeltijd voor leraren opleveren. Dat biedt ruimte om samen te werken aan betere onderwijskwaliteit. Lector Marco Snoek en rector Marcel van Dijk van het Vechtstede College delen hun ervaringen. Bron: Voortgezet Leren

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 28 maart 2024

  Lerarentekorten terugdringen met wereldburgers voor de klas

  Diversiteit staat hoog in het vaandel op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College. Mohammed Abualkibash en Ramazan Kivrak staan er voor de klas. Zij komen – samen met Jacco Sloover, conrector van deze brede scholengemeenschap, aan het woord in deze podcast Zin in lesgeven over diversiteit.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 5 maart 2024

  Het veelzijdige werk van conciërges

  In deze podcast Zin in lesgeven gaan Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal in gesprek met René van Nunspeet en Martijn Nieuwstraat. Zij vertellen hoe veelzijdig hun werk als conciërge is. Het gesprek levert een mooi beeld op van het leven in een school.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 5 februari 2024

  De gymzaal: leermiddel, gereedschap en werkplek

  Wat heeft de Arbocatalogus-VO te maken met de Arbowet en de kwaliteit van de werkplek van de docent Lichamelijke Opvoeding? Waar gaat Arbowetgeving over en wie moet wat op school minimaal (laten) regelen? En waar gaat de Arbowet niet over en is aan de school zelf om te bepalen? Artikel LO Magazine, januari 2024.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 5 februari 2024

  Een inclusieve leergemeenschap creëren vanuit bewustwording en zelf-reflectief onderzoek

  Het college van bestuur van Hogeschool Leiden deed in het voorjaar van 2020 onderzoek naar de inclusiebeleving onder medewerkers binnen de hogeschool. Hoe is het nu met diversiteit en inclusie binnen de hogeschool en welke vervolgstappen zijn er sindsdien genomen?

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 31 januari 2024

  Een veilige leeromgeving voor zij-instromers: dat doe je met elkaar

  Je staat er niet alleen voor als zij-instromer. Zoveel wordt wel duidelijk in de podcast Zin in lesgeven: Samen leren. Aan het woord zijn Robbin ten Bloemendal, startend docente Nederlands op het Corbulo College en Glenn Gobin, schoolopleider op het Stanislascollege.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 17 januari 2024

  Rol van HR bij bovenbestuurlijke samenwerking: neem positie in!

  Jack de Bruin, projectleider onderwijsarbeidsmarkt bij Voion en Sabya van Elswijk, adviseur bij Common Eye, gaan in dit artikel in op de vraag welke rol de HR-professional in kan nemen bij bovenbestuurllijke samenwerking.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 15 januari 2024

  Meer aandacht voor de inductiefase als onderdeel van de doorlopende leerlijn

  De scholen in de RAP-regio Noordoost Brabant hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor de begeleiding van alle startende leraren in het vo.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 12 december 2023

  Voion wil duidelijkheid creëren in het web van regels en Arbowetgeving

  In dit artikel gepubliceerd door Stichting Platforms vmbo gaat Voion in op vragen van scholen over praktijkleren en de zorg voor fysieke veiligheid binnen en buiten de school.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 11 december 2023

  Diversiteit is van binnen, buiten de hokjes stappen

  Op het Comenius Dalton in Rotterdam is inclusie een belangrijk thema. Docenten en onderwijsondersteunend personeel van de school volgden daarom op 9 november onder leiding van prof. dr. Saniye Çelik, een inspiratiesessie over diversiteit en inclusie. ‘Diversiteit gaat om het besef dat iedereen iets toevoegt’.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren