VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

 • thema

  donderdag 6 januari 2022

  Zo geef je zij-instromers een goede start

  Zij-instromers uit andere sectoren kunnen een waardevolle toevoeging zijn in het voortgezet onderwijs. Maar hoe geef je zij-instromers een goede start? Dit artikel is gepubliceerd in het magazine Naar school nr. 30 van de VOS/ABB, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 14 december 2021

  Mbo en vo werven samen als regionale onderwijswerkgever

  Tijdens een kennisbijeenkomst van SOM discussieerden projectleiders van verschillende RAP-regio’s over de vraag of en hoe er meer samengewerkt kan worden met het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 7 december 2021

  Van uren tellen naar een gebalanceerd taakbeleid

  Hoe kunnen de niet-lesgevende taken van docenten beter worden ingevuld zodat daar minder energie weglekt? Docenten Haarlem College ‘shoppen’ hun taken op een activiteitenmarkt.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 7 december 2021

  OCW Werkdrukchallenge: vier creatieve oplossingen om werkdruk te verlagen

  Met de 'Werkdrukchallenge' stelde het ministerie van OCW bedrijven in de gelegenheid om creatieve oplossingen te bedenken om werkdruk te verlagen in het voortgezet onderwijs.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 6 december 2021

  Nooit meer wakker liggen over de veiligheid in jouw praktijklokaal

  Aandacht voor veiligheid groeit de laatste jaren. Maar hoe weet je of jouw praktijklokaal aan alle veiligheidseisen voldoet? Dit artikel is gepubliceerd in het magazine Van12tot18, dec. 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 25 november 2021

  Financials aan de slag in het onderwijs

  In het project 'Shift happens' worden (oud-)medewerkers uit de financiële wereld geïnteresseerd voor een baan als docent in een tekortvak.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 25 oktober 2021

  Goed werkgeverschap: het verhaal van de gemeente Peel en Maas

  Een podcast met de gemeente Peel en Maas die voor de tweede keer 'Beste werkgever' van het jaar is geworden. Wat maakt deze gemeente succesvol en welk traject heeft zij afgelegd? Wat kan het voortgezet onderwijs hier van leren?

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 19 oktober 2021

  Oriëntatietraject voor traineeship

  Trainees in onderwijs werkte met het Joke Smitcollege, Wolfert Tweetalig en VU samen om geïnteresseerden in het onderwijs kennis te laten maken met eerstegraads docentschap. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion (2018/2019).

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 19 oktober 2021

  Bovenschoolse leerateliers

  Schoolbestuurders, docenten, studenten en stagiaires van verschillende scholen in Friesland leren in bovenschoolse leerateliers met en van elkaars onderwijsvernieuwingen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 6 oktober 2021

  OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken

  De scholengemeenschap heeft een programma opgezet, zodat hun medewerkers het werk fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun AOW-gerechtigde leeftijd.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion

filteren