VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

 • thema

  dinsdag 19 oktober 2021

  Oriëntatietraject voor traineeship

  Trainees in onderwijs werkte met het Joke Smitcollege, Wolfert Tweetalig en VU samen om geïnteresseerden in het onderwijs kennis te laten maken met eerstegraads docentschap. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion (2018/2019).

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 19 oktober 2021

  Bovenschoolse leerateliers

  Schoolbestuurders, docenten, studenten en stagiaires van verschillende scholen in Friesland leren in bovenschoolse leerateliers met en van elkaars onderwijsvernieuwingen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 oktober 2021

  OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken

  De scholengemeenschap heeft een programma opgezet, zodat hun medewerkers het werk fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun AOW-gerechtigde leeftijd.

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 5 oktober 2021

  RAP op de vloer

  Hoe gaan we van pionieren naar consolideren en hoe betrekken we de beroepsgroep zo goed mogelijk bij de RAP? Deze vragen staan centraal tijdens de kennisdelingssessie van 22 september met de titel ‘RAP op de vloer’.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 30 september 2021

  High potentials voor de klas

  Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks werken samen met Fontys Lerarenopleiding om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 28 september 2021

  Het veranderverhaal van a.s.r.: Geef medewerkers meer vertrouwen en eigen regie

  In 2021 werd de verzekeraar a.s.r. uitgeroepen tot Beste Werkgever van Nederland. Wat maakt deze werkgever succesvol en welk traject heeft a.s.r. afgelegd? Wat kunnen scholen in het voortgezet onderwijs hiervan leren?

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 20 september 2021

  Wereldburgers voor de klas

  De Rode Loper en Cosmicus begeleiden hoogopgeleide statushouders met onderwijservaring naar een baan als docent in Den Haag.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 20 juli 2021

  Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking

  Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 14 juli 2021

  Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 9 juni 2021

  Docenten ontlasten én leerlingen beter helpen: Regius College Schagen kiest voor taakverlichting buiten de klas

  Het Regius College heeft voor de besteding van de convenantsmiddelen ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ gekozen voor een bijzondere oplossing: het inrichten van twee leerlingenbalies en een structuurklas.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken

filteren