VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Arbeidsdeskundige als hulp bij professionaliseren verzuimaanpak

Veilig en vitaal werken

Vooral het (frequent) voeren van verzuimgesprekken is voor veel leidinggevenden behoorlijk wennen, zegt Baudoin. Daarom is de ondersteuning door de arbeidsdeskundige zo belangrijk. “Om de lieve vrede te bewaren worden confronterende gesprekken nu vaak vermeden. Daar moeten we nog een hele cultuuromslag in maken.”

Het nieuwe verzuimbeleid van OMO Scholengroep Helmond is gericht op professioneel en zakelijk omgaan met verzuim. “Maar de leidinggevenden die hiervoor vaak meewerkend voorman waren, vinden het nog niet zo makkelijk hun directe collega’s aan te spreken”, zegt Baudoin. “Neem het vermoeden dat er meer aan de hand is dan een griepje. Het is pittig daarover in gesprek te gaan en daarom wordt het vaak vermeden. We denken dat begeleiding van een arbeidsdeskundige die een neutrale positie heeft en niet direct betrokken is, leidinggevenden kan helpen om beter te worden in het voeren van zakelijke, zo nodig confronterende, gesprekken.”

Inzichten
De arbeidsdeskundige is een paar uur per week beschikbaar en rouleert over de locaties. Het zal vooral gaan om coaching en begeleiding bij verzuimgesprekken. Bij uitzondering zal de arbeidsdeskundige zelf wel eens een gesprek voeren. Daarnaast gaat het om praktische adviezen, bijvoorbeeld om de leidinggevenden op weg te helpen bij probleemanalyse en het maken van plannen van aanpak bij langer durend verzuim. OMO Scholengroep Helmond hoopt met de deskundige de inzichten en vaardigheden in huis te halen om het verzuimbeleid in de toekomst verder te professionaliseren. Baudoin: “Vermoedelijk is veel verzuim psycho-somatisch of helemaal psychisch, maar daar is vaak lastig de vinger op te leggen. Daarom zijn de gesprekken zo belangrijk.”

Analyse
Om het verzuimpercentage, dat boven het landelijk gemiddelde ligt, naar beneden te krijgen, is nadere analyse van het verzuim nodig en beleid dat daarop aansluit. Nu de leidinggevenden de verzuimgesprekken en regietaken van de personeelsfunctionarissen overnemen, krijgen die de tijd om de verzuimgegevens te onderzoeken. “Wij gaan kijken waar de hoogte van het verzuim precies in zit en gaan daar, samen met de arbeidsdeskundige, actief plannen voor ontwikkelen.”

Arbeidsdeskundige als hulp bij professionaliseren verzuimaanpak