VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Arbeidsdeskundige als hulp bij professionaliseren verzuimaanpak

woensdag 26 september 2012 | Veilig en vitaal werken

OMO Scholengroep Helmond wil meer greep krijgen op verzuim door leidinggevenden een regierol te geven. Om in die rol te groeien, wordt hen passende coaching en begeleiding aangeboden. De inzet van een arbeidsdeskundige stond daarom bovenaan het wensenlijstje, toen de Helmondse scholen een nieuwe contract voor arbodienstverlening gingen afsluiten.Een heroriëntatie op de verzuimbeleid was voor OMO Scholengroep Helmond de reden om een nieuwe overeenkomst met een arbodienst af te sluiten.

“We wilden meer focus op een professionele cultuur en daar zochten we de juiste prijs-kwaliteitsverhouding bij”, zegt personeelsfunctionaris Susanne Baudoin. Belangrijke voorwaarde was dat de arbodienst een arbeidsdeskundige kon leveren voor coaching van de leidinggevenden, want de leidinggevenden zijn de sleutelfiguren in het nieuwe verzuimbeleid. Begeleiding door de arbeidsdeskundige moet ervoor zorgen dat zij de benodigde deskundigheid verwerven.

Realistisch re-integratieplan
Helder was ook, dat de scholengroep bij de nieuwe arbodienstverlening een andere relatie met de arboarts wenste. “Dat we onze aanpak professionaliseren, houdt in dat wij leading zijn. Wij beslissen wat we doen met een advies van de bedrijfsarts”, zegt Baudoin. “Het gaat ons erom dat we beter gaan kijken naar wat een medewerker nog wel kan en dat de bedrijfsarts meedenkt over een realistisch re-integratieplan. In het verleden zijn uitspraken van de arts vaak zonder meer overgenomen, terwijl we bijvoorbeeld niets hebben aan het advies dat een docent dagelijks weer een half uurtje voor de klas kan staan.”

Voldoende vakkennis
Voor de vereiste Europese aanbesteding heeft de coördinator P&O samen met een extern deskundige, alle wensen verwoord in een pakket van eisen. Drie arbodiensten werden uitgenodigd zich te presenteren. De groep die de presentaties beoordeelde, bestond behalve eerder genoemd duo uit een MR-lid, een directeur van een deelschool en naast Baudoin een tweede personeelsfunctionaris. Van elke dienst kregen ze vooraf een korte toelichting met cv’s van de arbeidsdeskundige en de arts. “Met de accountmanager, de arbeidsdeskundige en de arts van de dienst waarvoor we uiteindelijk hebben gekozen, klikte het meteen”, vertelt Baudoin. “Ze kwamen zelf met concrete voorbeelden en uit hun reactie op onze fictieve casus bleek, dat ze wisten met wat voor soort mensen en welk type klachten ze te maken zouden krijgen. Ze kwamen over zoals wij verwachten, menselijk, maar ook zakelijk en natuurlijk met voldoende vakkennis.” Een van de punten in het pakket van eisen was ‘ervaring in de onderwijssector’. “De een vult dat praktisch in, de ander meer theoretisch”, aldus Baudoin. “Eén had een mooi verhaal over de opzet van een nieuw verzuimbeleid. Een goede organisatie-adviseur, maar dat was niet wat we zochten. Het praktijkgerichte is voor ons het belangrijkste en we waren unaniem in onze keuze.”

Verzuimregistratie
Baudoin heeft van het aanbestedingsproces geleerd hoe belangrijk het is om het bestaande contract voor arbodienstverlening goed door te nemen. Zo bleek te laat, dat de oude dienst ook het systeem voor verzuimregistratie leverde. “De migratie van het systeem duurde langer dan verwacht, zodat we even zonder zaten. Dat moet je dus op tijd regelen. Aan de andere kant hebben we nu een systeem in eigen beheer, dus mochten we over drie jaar een andere dienst kiezen, dan maakt dat niet meer uit.” Het contract met de nieuwe arbodienst wordt binnenkort getekend. Over de prijs is nog onderhandeld en de algemeen directeur heeft het formele besluit genomen. Vanaf het opstellen van het pakket van eisen heeft de procedure ongeveer een half jaar in beslag genomen.

Wennen aan verzuimtaken
Vooral het voeren van (frequent) verzuimgesprekken is voor veel leidinggevenden behoorlijk wennen, zegt Baudoin. Daarom is de ondersteuning door de arbeidsdeskundige zo belangrijk. "Om de lieve vrede te bewaren, worden confronterende gesprekken nu vaak vermeden. Daar moeten we nog een hele cultuuromslag in maken.” Lees meer.

OMO Scholengroep Helmond

  • vmbo alle leerwegen, havo, vwo, gymnasium
  • vijf locaties 
  • 450 personeelsleden 
  • ruim 3740 leerlingen

Arbeidsdeskundige als hulp bij professionaliseren verzuimaanpak

Gerelateerde onderwerpen