VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Begeleiding van startende leraren als integraal onderdeel van de school

woensdag 13 april 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

In deze reeks van de VO-raad vertellen verschillende scholen over hoe zij het begeleiden van startende leraren vormgeven, onder andere aan de hand van bovenstaande elementen. Hiermee willen ze andere scholen inspireren en stimuleren aan de slag te gaan met hun inductie-aanpak.

Starten in het onderwijs is een grote uitdaging, er komt veel op de startende leraar af: een nieuwe werkplek en collega’s, zelfstandig voor een klas staan, didactische, pedagogische en organisatorische zaken van de school eigen maken. Goed begeleid zijn als starter, is een belangrijke voorspeller voor het blijven werken in het onderwijs. Als starters niet op deze en andere gebieden structureel en intensief worden begeleid dan bestaat het risico dat zij binnen drie jaar het onderwijs weer verlaten. Daarmee is de begeleiding van startende leraren een belangrijk instrument tegen het lerarentekort. Een goed en zorgvuldig inductieprogramma duurt in principe drie jaar. Effectieve begeleiding van startende leraren bevat in ieder geval de volgende vijf onderdelen:

  1. Werkdrukvermindering: leerzaam werk met een daarbij passende werkdruk
  2. Enculturatie: aandacht voor schoolcultuur en schoolbeleid
  3. Professionele ontwikkeling: begeleiding door middel van professionele ontwikkelplannen
  4. Observatie en begeleiding in de klas: ondersteuning in de klas in de vorm van feedback en vakdidactische coaching naar aanleiding van observaties
  5. Intervisie en gerichte begeleiding: intervisie, (vak)coaches en workshops

Download hieronder drie inspiratie verhalen uit de reeks van de VO-raad:

  • Begeleiding van startende leraren als integraal onderdeel van de school, Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSR)
  • Stapsgewijs ontwikkelen en doorlopende professionalisering, Gerrit van der Veen College 
  • Stage lopen en een deeltijdbaan als startende leraar, Revius Lyceum

Gerelateerde onderwerpen