VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Bewustzijn sociale veiligheid stimuleren

Veilig en vitaal werken

Het sneeuwbaleffect van de veiligheidsdag

Na afloop van de veiligheidsdag krijgt de directie een samenvatting van de evaluaties. Thema’s krijgen soms verdere verdieping via trajecten of ze komen nog eens aan de orde op bijvoorbeeld een algemene personeelsvergadering.

Vanuit de lezing die een Duitse deskundige in 2012 hield over ‘school shootings’, is meer aandacht gekomen voor vroege signalering. Dit schooljaar is het grootste deel van de conciërges opgeleid tot pedagogische conciërge. Met wat zij in de pauzes en buiten de klas van leerlingen zien, gaan ze sneller naar een teamleider. Dewael: “Dat is de winst, het er samen over hebben. Op het moment dat je kleine signalen oppikt en daar iets mee doet, kunnen grote problemen voorkomen worden.”

Gesprek
Verschillende facetten van veiligheid krijgen verdieping in de school. Zo is de laatste tijd meer aandacht gekomen voor seksuele diversiteit. Op de veiligheidsdag was er een workshop aan gewijd en eerder hebben leraren samen met leerlingen een Gay-Straight-Alliance opgericht. Een van de acties is dat leerlingen en medewerkers op paarse vrijdag door hun kleding laten zien, dat ze solidair zijn met mensen die anders zijn. Dat brengt ook het gesprek in de lerarenkamer op gang (Paarse vrijdag is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren, red.).
Een ander thema is reanimatie. Vorig jaar konden docenten voor de eerste keer een certificaat halen en dit jaar was dat opnieuw mogelijk. Dat sloot aan bij de reanimatie-estafette in de provincie Limburg, waar het Valuascollege dit jaar aan mee doet.

Motto
Over veiligheid wordt steeds meer uitgewisseld met collega’s, maar ook met mensen van buiten de school, zoals de jeugdmedewerker politie, de schoolarts en medewerkers van de gemeente Venlo.
En dat is het boeiende, vindt Dewael. “Dat sociale veiligheid zo veelzijdig is, zo breed en elke keer weer anders. Een veiligheidsplan en protocollen zijn een voorwaarde om dingen te doen, maar als je alleen protocollen hebt, dan heb je niets. Het gaat om mensen.” Nu zij en Verhaegh erover nadenken, klopt dat eigenlijk heel mooi met het motto van het Valuascollege: ‘Méér dan een school’. Dewael: “Het is de zingeving van ons werk hier, dat je een goede, een fijne leer- en werksfeer creëert.”
beginpagina van deze publicatie