VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Bewustzijn sociale veiligheid stimuleren

dinsdag 15 april 2014 | Veilig en vitaal werken

nb.:Dit praktijkverhaal is geschreven in 2014. Het is echter nog steeds actueel en relevant.


Protocollen liggen klaar en veiligheidsplannen zijn geschreven, maar dan. Hoe breng je beleid voor sociale veiligheid in de school tot leven? Het Valuascollege in Venlo organiseert ieder jaar een Veiligheidsdag voor medewerkers. Dat bevalt goed. Aan de orde komen allerlei thema’s, die de rest van het jaar in kleine en grotere trajecten spelen. Bovendien verbindt zo’n dag medewerkers met elkaar en vergroot zo het gevoel van veiligheid.

Door een groot grensoverschrijdend (‘euregionaal’) project kwam het thema veiligheid enkele jaren geleden hoog op de agenda. Het ging om een samenwerking tussen het Valuascollege, twee Duitse vmbo-scholen, Nederlandse en Duitse politie en een onderwijsondersteunende dienst. Het centrale thema was ‘de jongeren in de grensregio een zo veilig mogelijke omgeving bieden’.

Linking pin
“Je gaat op zo’n moment ook naar het veiligheidsplan op je school kijken”, zegt Ilse Dewael, docent Duits en projectcoördinator Veiligheid. “En dat plan, zagen we, was eigenlijk een papieren tijger die geen praktische, concrete inzetbaarheid toonde.” Met haar collega, teamleidster van de facilitaire dienst, heeft Dewael toen het veiligheidsplan herschreven. Zelf is Dewael, zoals ze zegt, ‘de linking pin met het onderwijs’. Als het om veiligheid gaat, merkt ze steeds weer dat de verschillende gebieden met elkaar verweven zijn. Sociale en harde veiligheid, veilig werken voor het personeel en veilig leren voor leerlingen. Al schrijvend ontstond dan ook het idee om een schoolveiligheidsdag te organiseren voor het personeel.

Kleurcodering
Bij het schrijven van het veiligheidsplan gebruikten Dewael en haar collega als inspiratie een plan van de Duitse partners waar het Valuascollege in het eerdere project mee samenwerkte. Dat had z’n waarde in de praktijk al bewezen. Het gaat uit van een kleurcodering, die per calamiteit aangeeft wanneer de hulpdiensten volledige regie nemen (rood), wanneer ze met de school samenwerken (geel) en wanneer de school het zelf oppakt (groen). Steeds zijn bijbehorende acties en maatregelen beschreven, wie te informeren en hoe, en welke nazorg wordt geboden. Het plan staat op het netwerk van de school (als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de school: Ilse dewael, e-mail: idewael@valuascollege.nl)

Positief
De evaluatie van de derde veiligheidsdag was heel positief en het lijkt erop dat de jaarlijkse dag intussen een vast onderdeel van het veiligheidsbeleid is geworden. Tegelijkertijd is het overleg dat de beleidsgroep veiligheid (bestaande uit 2 directieleden) heeft met de kerngroep veiligheid (Ilse Dewael en haar collega van de facilitaire dienst) geformaliseerd. Daar worden lijnen uitgezet en wordt sturing gegeven aan grotere en kleinere veiligheidstrajecten.

Meer informatie:

  • ‘Veiligheidsdag is ideaal platform’ 
    Sinds 2012 kent het Valuascollege een veiligheidsdag. Een dag vol workshops waarin diverse veiligheidsthema’s aan bod komen. Zo’n dag biedt tijd, rust en de veiligheid om samen met collega’s langer bij bepaalde onderwerpen stil te staan. Dit jaar lag de focus nog meer op sociale veiligheid. Lees verder 
  • Het sneeuwbaleffect van de veiligheidsdag 
    Na afloop van de veiligheidsdag krijgt de directie een samenvatting van de evaluatie. Thema’s krijgen soms verdere verdieping via trajecten of ze komen nog eens aan de orde op bijvoorbeeld een algemene personeelsvergadering. Lees verder 

Valuascollege:
- 250 personeelsleden
- 2400 leerlingen
- lwoo, vmbo, havo, vwo, gymnasium
- 1 locatie