VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Bewustzijn sociale veiligheid stimuleren

Veilig en vitaal werken

‘Veiligheidsdag is ideaal platform’

Sinds 2012 kent het Valuascollege een veiligheidsdag. Een dag vol workshops waarin diverse veiligheidsthema’s aan bod komen. Zo’n dag biedt tijd, rust en de veiligheid om samen met collega’s langer bij bepaalde onderwerpen stil te staan. Dit jaar lag de focus nog meer op sociale veiligheid.

“De workshops worden voor negentig procent ingevuld door collega’s”, zegt Dewael. Ze organiseert de veiligheidsdag samen met opleidingscoördinator Marion Verhaegh. Het gebruik maken van interne expertise werkt naar twee kanten. Wie een workshop geeft, voelt zich gewaardeerd en wie deelneemt, ontdekt wat collega’s te bieden hebben. Dewael: “De veiligheidsdag is een ideaal platform. Voor de schoolvertrouwenspersonen bijvoorbeeld. Die komen pas in beeld als mensen ze nodig hebben, maar eigenlijk moet je dat vóór zijn, dus zij kunnen op die dag hun verhaal doen.”

Afsluiten
Of neem de workshop gastheerschap die een docent van de afdeling Horeca dit jaar gaf. Hij trok parallellen tussen het gastheerschap in de horeca en het onderwijs. Aandacht voor de binnenkomst, het welkom laten voelen en voor het afsluiten. “Gastheerschap zit ook in de vijf rollen van de docent”, zegt Verhaegh. “Maar vaak wordt het afsluiten vergeten. De boodschap van die collega was dan ook: “Zorg dat je de tijd kunt nemen voor het afsluiten, zodat leerlingen rustiger bij jou weggaan en niet hyper, waarop ze het volgende uur ook weer hyper bij je collega binnenstormen. Als we dat met z’n allen doen, moet je eens kijken wat dat oplevert. Zo zorg je voor elkaar.”

Professioneel
Weten hoe het werkt en als docent bewust handelen, geldt ook voor social media. Vandaar de workshop over het gebruik van mail, twitter en Facebook. Hoe werkt de beeldvorming via social media? Hoe kunnen docenten die er gebruik van maken zichzelf beschermen en professioneel afstand houden?
Zwaar overboekt was de workshop ‘Door voeding vitaal’. Een arts vertelde over de invloed die voeding en leefstijl kunnen hebben op gezondheid en liet mensen dat ervaren. “Zo laten we zien dat we als school het thema belangrijk vinden”, zegt Dewael. “En mensen ervaren dat er aandacht voor hen is.”

Ontroerd
Heel persoonlijk was de invulling van de workshop ‘Ken je mij? Wie ben ik dan?’ “Het is heel eenvoudig”, zegt Verhaegh. “We zijn een grote school en je kunt elkaar als collega’s niet allemaal kennen. Hoe zorg ik er als collega dan voor dat ik jou ontmoet?, Dat jij er dus toe doet? Dat je je gezien voelt? Later hoorde ik dat mensen ontroerd waren door de dingen die daar gebeurden. Dat is heel mooi, je ziet iets van wat wij willen, dat twee van onze kernwaarden - ertoe doen en ontmoeten - in alle lagen doorsijpelen.”
beginpagina van deze publicatie